Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Att Sverige slutar flyga är inte bra för någon

Foto: COLOURBOX
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
Foto: PRESSBILD
Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.
Foto: PRESSBILD

Vi uppskattar och sätter värde på att regeringen uttrycker engagemang i flygdebatten. Men Sverige ska inte vara den nation som tror att de nationella och globala klimatmålen kommer att uppnås med fler betungande skatter och avgifter på flyget, skriver Marcus Dahlsten och Fredrik Kämpfe vid Transportföretagen i en replik till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Transportföretagens och regeringens åsikt om hur flyget ska bli mer hållbart går sedan länge isär. Vi tror på det transportsmarta samhället, där teknikutvecklingen minskar utsläppen med bibehållen tillgänglighet. Vi tror på ett klimatsmart flyg som binder ihop hela landet och sammanlänkar oss med Europa och världen. 

I Sverige har vi en framgångsrik historia av privat-offentlig samverkan och klimatomställningen är inget undantag. När vi drar åt samma håll gör vi störst skillnad, vilket tydligt syns i stålindustrin just nu. Därför är vi mycket positiva till flera av regeringens insatser. Särskilt inrättandet av Fossilfritt Sverige, satsningen på gröna kreditgarantier och tillsättandet av elektrifieringskommissionen. 

Problemet är dock att regeringens politik inte är sammanhållande vilket drabbat flyget. Det är nu drygt tre år sedan flygskatten infördes. Vi står fast vid att flygskatten är ett illa utformat styrmedel för flygets klimatpåverkan. I stället borde regeringen utveckla de internationella styrmedel som prissätter utsläpp och som gör stor global skillnad utan att straffa ut just svenska flygplatser.  

Flygskatten innehåller inga incitament till omställning eller klimatinvesteringar. Finansdepartementet beräknade före coronakrisen att flygskatten skulle rendera cirka 1,7 miljarder i skatteintäkter. Är det då rimligt att regeringens satsningar på hållbara drivmedel eller teknikutveckling är så blygsamma? 

Att Sverige slutar flyga är inte bra för någon. Vår uppgift borde i stället vara att utveckla ett hållbart flyg. Vi har kommit en bit på vägen. Transportstyrelsen bedömde redan för två år sedan att flygtrafikens nettoutsläpp av koldioxid skulle vara 14 procent lägre 2025 jämfört med 2017, trots ökat resande. 

Men självklart ska utsläppen minska mer för att på sikt i princip upphöra. Sverige har alla möjligheter att ställa om genom storskalig produktion av biojetbränsle. Under 2020-talet kommer svenskbyggt elflyg introduceras i regional- och inrikestrafik. Airbus planerar för introduktion av vätgasflyg senast 2035 som har tillräcklig räckvidd för flygtrafiken mellan Sverige och Europa. Även där kan Sverige vara med i teknikutvecklingen och skapa många gröna framtidsjobb.

Regeringen måste tänka långsiktigt och ge flyget samma möjlighet till omställning som andra branscher. För att Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt krävs ett välfungerande och hållbart transportsystem för både vägtrafik, järnväg, flyg och sjöfart. Flyget tillgodoser vårt behov av snabba och långväga resor och är i många fall det enda rimliga alternativet.

Vi uppmanar regeringen att lyfta Sveriges stolta anor och kompetens och ta ledningen med att utveckla ett hållbart flyg. Vi ska inte vara den nation som tror att de nationella och globala klimatmålen kommer att uppnås med fler betungande skatter och avgifter på flyget. 


Marcus Dahlsten

Vd Transportföretagen


Fredrik Kämpfe

Branschchef Transportföretagen flyg


0