Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Arbetsförmedlingen får inte bli ett marknadsexperiment

Göteborgsområdet har en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet. Men vi har också utmaningar bland grupper som har svårt att komma i arbete, skriver Aylin Fazelian och Janette Olsson. Foto: DENNIS YLIKANGAS/BILDBYRÅN
Aylin Fazelian (S), riksdagsledamot och distriktsordförande för S i Göteborgsområdet. Foto: PRESSBILD
Janette Olsson (S), regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen. Foto: Patrik Karlsson

Arbetsförmedlingarna i Västsverige står inför stora förändringar. Det drabbar de arbetslösa som befinner sig längst från arbetsmarknaden. De västsvenska kommunerna kommer nu tvingas ta ett större ansvar för arbetslösa, skriver Aylin Fazelian (S) och Janette Olsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Arbetsförmedlingarna i Västsverige står inför stora förändringar. Det har aviserats om nedläggning av 132 kontor i landet varav åtta i Göteborg – men även kontor i Ale, Härryda, Lerum, Partille och Stenungsund. Neddragningarna av Arbetsförmedlingens kontor är resultatet av den budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade fram i slutet på förra året. Samtidigt ska hela Arbetsförmedlingen reformeras. 

 

Vi socialdemokrater i Göteborgsområdet blir naturligtvis oroade över vilka konsekvenser detta kommer att föra med sig. Vi menar att det inte finns en beredskap för hur vi hanterar de arbetslösa som befinner sig längst från arbetsmarknaden i dag. Arbetslösa är inte en homogen grupp och har olika behov av stöd. Det gör att kommunerna nu får ta ett större ansvar.

 

Samtidigt är Sverige topp i klassen när det kommer till sysselsättningsgrad. Det gäller inte minst sysselsättning av nyanlända, där Sverige lyckats bäst i jämförelse med våra nordiska grannar. Framgångsfaktorer som pekas ut är erbjudandet av språk- och yrkesutbildningar, att vi jobbar uppsökande och satsar särskilt på utlandsfödda kvinnor. Kvinnliga flyktingar som kommer till Sverige får jobb snabbare än i exempelvis Tyskland, visar en ny rapport från OECD. En förklaring är satsningar på språket och kontakt med Arbetsförmedlingen. Tidigare tog det tio år innan hälften av de nyanlända etablerat sig på arbetsmarknaden. Nu tar det fem år.

 

I uppgörelsen mellan S, Mp, L och C gjordes överenskommelsen om att Arbetsförmedlingen senast 2021 ska reformeras i grunden. Det innebär att ett nytt system baserat på LOV (Lagen om valfrihet) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. De aktörer som är kvalificerade får bli leverantörer av tjänsten och får en fast ersättning av staten. Samtidigt har regeringen tydliggjort att kommuners insatser ska tas tillvara och samverkan säkerställas. 

 

För att arbetet ska kunna fungera väl anser vi att kommunerna ska kunna, på samma villkor som fristående, agera aktör och kunna erbjuda utbildningar och matchning med ersättning. Kommuner runtom i landet har en väl etablerad arbetsmarknadsenhet uppbyggd.

 

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att förkorta tiden i arbetslöshet för den enskilde individen. Verksamheten är uppdragsstyrd med inriktning mot näringslivet och uppdragen kan till exempel komma från Arbetsförmedlingen, kommunens socialtjänst eller från kommunens gymnasium.

 

Då blir inte risken att stå utan aktör för den arbetslöse lika stor, som om vi enbart förlitar oss på privata aktörer.

 

Arbetsmarknadsutredningen, som presenterades i januari i år, redovisar forskning som visar att offentlig arbetsförmedling generellt sett presterar bättre än privat arbetsförmedling och att kostnaderna i stället riskerar öka till följd av privatiseringen. Vi har i färskt minne kostnader för jobbcoacher och etableringslotsar. IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) utvärderade jobbcoacher, en tremiljarders-satsning, och fann att den inte lett till fler jobb. Samma resultat gällde etableringslotsar, det vill säga när privata företag skulle lotsa nyanlända till arbete. Vi vill starkt mana till att se resultaten från dessa och liknande marknadslösningar för arbetssökande, vad gäller resultat och kostnader.

 

Göteborgsområdet har en stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet. Men vi har också utmaningar bland grupper som har svårt att komma i arbete - och stora geografiska skillnader inom Västsverige. Därför måste även kommunerna, inte enbart privata aktörer, fortsatt vara en del av lösningen vad gäller arbetsmarknadsåtgärder och utbildningar.

 

Aylin Fazelian (S)

Riksdagsledamot och distriktsordförande för S i Göteborgsområdet

 

Janette Olsson (S)

Regionråd i opposition i Västra Götalandsregionen