Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Alliansen sparar på våldsutsatta kvinnor

Denise Cresso Nydén (Fi). ersättare i Social resursnämnd i Göteborg. Foto: PRESSBILD
Stina Svensson (Fi), gruppledare i Göteborg. Foto: PRESSBILD

Alla politiker säger sig vara emot mäns våld mot kvinnor. Men vad hjälper det kvinnojourerna i Göteborg när alliansen skär ner? Kvinnojourerna ska ses som en del av vår välfärd och ges en långsiktig budget, skriver Fi-politikerna Denise Cresso Nydén och Stina Svensson i Göteborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I fyrtio år har kvinnor stöttat kvinnor på kvinnojourer runtom i landet. Det är ett stöd som är oumbärligt för de som utsatts för mäns våld. En kvinnojour att fly till, eller söka råd från, kan bokstavligen vara en fråga om överlevnad. Samhället har länge negligerat mäns våld mot kvinnor, men har i viss mån börjat stödja kvinno- och tjejjourers verksamhet, framför allt med föreningsbidrag som de söker varje år. Det i sig är underligt, hur mäns misshandel av kvinnor kan ses som ett tillfälligt problem som ideellt arbetande kvinnor ska hantera via en förening, med bidrag i nivå av kaffepengar. 

 

Vi i Feministiskt initiativ vill i stället att kvinnojourernas verksamhet ska ses som en del av vår välfärd, och ges en långsiktig budget. För om mäns våld mot kvinnor funnits i tusentals år så lär det inte försvinna nästa budgetår.

 

Men just nu handlar det om föreningsbidrag. Alla politiker säger sig vara emot mäns våld mot kvinnor. Men vad hjälper det kvinnojourerna i Göteborg när alliansen skär ner och jourer som under 2018 uppmanades att söka medel för långsiktiga insatser nu får avslag och tvingas avveckla sin verksamhet. Fi:s politiker i Social resursnämnd läser långa tjänsteutlåtande om hur viktig deras verksamhet är. Men sen avslås ansökan av den politiska majoriteten i nämnden, med hänvisning till att budgetutrymmet är begränsat och att prioriteringar måste göras.

 

Det är en av de sorgligaste effekterna av maktskiftet i Göteborg. Feministiskt initiativ och rödgrönrosa fick förra året igenom ett förslag om att uppmuntra nya jourer att söka medel. Det handlar om jourer som vänder sig till de kvinnor som inte ryms inom de ordinarie jourerna utan som har speciella behov. Alla våldsutsatta kvinnor är inte lika.

 

För kvinnor som i dag finns inom prostitution och människohandel finns kvinnojouren Talita som gör ett oerhört viktigt arbete för denna grupp som kan leva i extremt utsatta miljöer eller relationer. Men nu får Talita avslag på sin ansökan om stöd på grund av alliansens neddragningar. Unga kvinnor, många gånger sexuellt utsatta redan som barn, och som i dag dagligen våldtas under täcknamnet att en man ”köper sex”. Det torsken köper är ett övergrepp, och är sedan tjugo år en brottslig handling i Sverige.

 

Talita som under många år har varit en tillflykt för kvinnor i Stockholm som vill bryta med det liv de levt med ständiga våldtäkter, har sedan två år ett mindre boende i Göteborg. De kan stötta de oftast mycket rädda och skygga kvinnor som kommer till dem via polisen, i många fall offer för mäns våld och kontroll. Talita hade sökt om medel för att starta ett ettårigt program för kvinnor som vill lämna sitt liv inom prostitution och hitta ett bättre liv, något som nu inte kan genomföras.

 

Att arbetet mot mäns våld mot kvinnor skalas ned år 2019 är ledsamt. Riksdagen har stoppat delar av M-KD-budgeten och till exempel räddat Jämställdhetsmyndigheten i Angered från nedläggning. Men i Göteborg verkar inte ens det mest elementära brottet mot jämställdheten, att män tar sig rätten att köpa en kvinnas kropp, tas på allvar av alliansen.

 

Vi i Feministiskt initiativ vill att kommunen öppnar ögonen för den verklighet som finns dygnet runt i Göteborg. Och hjälper de kvinnor som befinner sig i prostitution, vilket den rödgrönrosa sidan i politiken vill.

 

Det är dags att sätta frågan om mäns våld på dagordningen igen och se till att Social resursnämnd får de medel som behövs för att både förebygga mäns våld mot kvinnor och ge stöd åt dem som redan utsatts och lever på kvinnojourerna i dag. För det krävs att en antingen ny budget går igenom i kommunfullmäktige, eller att alliansen och andra partier i Social resursnämnd tar sitt förnuft till fånga och inser att det inte går att spara på skydd från våld för de mest utsatta i samhället.

 

Feministiskt Initiativ vill att kvinnojourer som Talita får de resurser som behövs för att ge kvinnor som utsätts för sexuell slavhandel möjlighet att kunna fly sina slavägare. Allt annat är oacceptabelt.

 

Denise Cresso Nydén (Fi)

Ersättare i Social resursnämnd i Göteborg

 

Stina Svensson (Fi) 

Gruppledare i Göteborg