Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Alliansen glömmer bort de gröna orden

Stina Sewén (FI), 2:a vice ordförande SDN Östra Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Frida Tånghag (V), ledamot SDN Östra Göteborg.
Foto: PRESSBILD
Merete Kapstad (MP), ledamot SDN Östra Göteborg.
Foto: PRESSBILD

Som nya ledamöter i SDN Göteborg måste vi säga att vi är bestörta över alliansens klimatnonchalans, skriver representanter från FI, V och MP.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Världen står inför en klimatkris som vi måste begränsa omfattningen av med en aktiv miljöpolitik. Vilken värld vi lämnar efter oss till kommande generationer hänger på oss. Klimatet kan inte vänta. I detta läge har Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i SDN Östra Göteborg lagt fram ett förslag till mål- och inriktningsdokument, hur stadsdelen ska arbeta och prioritera under året, som inte ens nämner orden miljö och klimat. Det är varken seriöst eller ansvarsfullt.


De få gånger som ordet miljö nämns i alliansens mål- och inriktningsdokumentet, som nämndens budget bygger på, handlar det om ”arbetsmiljö” och ”extremistmiljö”. De gånger som ordet klimat nämns handlar det om ”företagsklimat”. Inför tisdagens nämndsammanträde föreslår vi att allianspartierna utökar sitt ordförråd och inser allvaret i den situationen vi står inför. Det pågår ett miljöarbete i flera av stadsdelens verksamheter och det behöver fortsätta utvecklas och spridas till hela organisationen. 


Som nya ledamöter i nämnden måste vi säga att vi är bestörta över denna nonchalans gentemot vår tids ödesfråga. Göteborgs Stad har satt upp tolv miljömål som bland annat syftar till att skapa giftfria miljöer, frisk luft och begränsa klimatpåverkan. Stadens senaste uppföljningsrapport konstaterar att inget av miljömålen ser ut att uppnås. Den konstaterar också att nämnder och styrelser har ansvar för sitt eget miljöarbete, för att bidra till att uppnå stadens budgetmål och lokala miljömål samt att eventuella kostnader kopplade till klimatarbetet ligger på respektive nämnd.


Göteborgs Stad har tagit fram en handlingsplan för att minska stadens miljöpåverkan och en uppdaterad version klubbades igenom i kommunfullmäktige i torsdags. Av de nästan tvåhundra åtgärder som planen föreslår ligger ett tiotal under stadsdelarnas ansvar. Åtgärderna är tydliga och dokumenten fulla av konkreta exempel. ”Det avfallssnåla äldreboendet” är till exempel ett koncept som tagits fram av Kretslopp och vatten i samarbete med en verksamhet i just Östra Göteborg. Följande går att läsa i en bilaga till handlingsplanen:


"Genom att införa 40 åtgärder för att minska matavfall, avfall från inkontinensskydd samt engångsprodukter lyckades Sekelbo minska sitt matavfall med 23 procent, restavfallet med 10 procent, koldioxidutsläppen med 10 ton och kostnaderna med 143 000 kr per år. Arbetet tog ingen extra tid, arbetsmiljön förbättrades, verksamheten blev effektivare, det blev bättre för brukarna och personalen blev nöjdare.


Liknande åtgärder beskrivs för bland annat “det avfallssnåla kontoret”. Andra handlar om att miljöutbilda personal, kvalitetssäkra insamlingen av farligt avfall i alla verksamheter, införa rutiner vid införskaffande och avyttrande av möbler och inredning samt miljölednings- och miljöcertifiera verksamheter. Det handlar om att öka utbudet av ekologiskt och vegetariskt samt minska matsvinnet på restauranger, caféer och evenemang i stadens verksamheter samt förbättra tillgängligheten till parker och naturområden.


Dessa förändringar kommer inte ske utav sig själva. Det krävs politisk vilja i våra nämnder och styrelser och att miljöfrågan prioriteras och tas på allvar. 


Vi hoppas att samtliga partier tar sitt förnuft till fånga och röstar för vårt yrkande om att Östra Göteborg ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och genomföra de åtgärder som handlingsplanen föreslår. Att nonchalera det ansvar vi har för att minska vår miljöpåverkan vore ett svek gentemot kommande generationer.


Stina Sewé (FI)

2:a vice ordförande SDN Östra Göteborg 


Frida Tånghag (V) 

Ledamot SDN Östra Göteborg


Merete Kapstad (MP)

Ledamot SDN Östra Göteborg