Alla borde ha rätt att välja vad de vill äta

Ola Johansson (C), riksdagsledamot från Kungsbacka.
Foto: ANNA SIMONSSON
Ola Johansson (C) efter avslutat Göteborgsvarv.
Foto: PRIVAT

Åsikten att livsmedel baserade på kött, ägg, eller mjölk är oförenlig med hållbarhet är ett ställningstagande som saknar grund i forskningen, skriver riksdagsledamoten Ola Johansson (C) från Kungsbacka i ett öppet brev till ledningen för Göteborgsvarvet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag är en av de 40 000 som fullföljde folkfesten Göteborgsvarvet i lördags och vill tacka för ett som vanligt imponerande arrangörsarbete. Det är många funktionärer och ideella krafter som till liten ersättning ställer upp för oss löpare i alla åldrar, från hela Sverige, som återkommer till Göteborg år efter år. Mitt varv var det nittonde sedan 1986 och jag hoppas, inte det sista.


Det har kommit till min kännedom att arrangemanget är hållbarhetscertifierat och att all mat som serveras funktionärerna, av det skälet, är vegetarisk. Till de funktionärer som arbetade i och kring Expot med nummerlappsutdelning i anslutning till Svenska Mässan, skriver ni i era instruktioner följande:


Funktionärer som arbetar på Göteborgsvarvet Expo hämtar mat vid Funktionärsservice. All mat som serveras till funktionär är lakto-ovo-vegetarisk. Detta är en del av vår hållbarhetscertifiering. Om du väljer att äta kött, ta av dig din funktionärströja.


För det första: Åsikten att livsmedel baserade på kött, ägg, eller mjölk är oförenlig med hållbarhet är ett ställningstagande som saknar grund i forskningen. Betande nötkreatur håller landskapet öppet och gör landsbygden till en attraktiv plats för stadsbor att besöka. På ett 100 procent klimatneutralt sätt bidrar betesdjuren med sin spillning till växtlighet som ger upphov till den vegetariska kost som serveras. Den missuppfattning som tycks råda kring klimatpåverkan från metangasen som bildas i magarna hos betande och idisslande djur har slagit rot bland dem som handlägger hållbarhetscertifikaten. Fakta är att dessa gaser, jämfört med CO2-utsläppen från fossil förbränning är marginell och uppvägs med råge av den förmåga de växter som betas, sås och skördas har att fånga in och lagra koldioxiden.


För det andra: Då de som väljer att äta något annat än den anvisade kosten sedan ”ska ta av sig sin funktionärströja” pådyvlas funktionärerna ett ställningstagande som är baserat på en häpnadsväckande okunskap om djurhållning, klimat, miljö och förhållandena på vår svenska landsbygd som funktionärerna förväntas ställa sig bakom.


Alla borde ha rätt att välja vad de vill äta, utan att någon ska behöva pekas ut och skämmas över sitt val. Att utesluta de som väljer hållbart och närproducerat svenskt kött på så lösa grunder är inget någon som arbetar ideellt för oss löpare ska behöva acceptera. Det finns en djup okunskap om maten som jag är övertygad om att lantbrukets organisationer – Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västsverige och Halland kan bistå er med att råda bot på.


Vad som är ännu allvarligare är de rena hot, skadegörelse och intrång som görs av militanta djurrättsaktivister hos västsvenska lantbruksföretagare och deras familjer. Jag har på nära håll iakttagit dödshoten som dessa fått. Jag påstår inte att detta är något som Göteborgsvarvet står bakom, men jag menar att Göteborgsvarvets agerande bidrar till att legitimera en vrångbild av djurhållningen i svenska gårdar.


Vårt jordbruk, vår ägg- och animalieproduktion är en grön basnäring. Svenska livsmedel är de säkraste och mest miljövänliga som finns och våra djurskyddslagar är de strängaste i världen. Med ett Sverige beroende av importerat livsmedel skulle vi heller inte klara oss länge i händelse av ofred. Är detta ovidkommande för Göteborgsvarvet?


Göteborgsvarvet är dessvärre inte ensamma. Även Vasaloppet har liknande policys som bidrar till att skapa en felaktig bild av de gröna näringarna. I stället borde ni som arrangörer ta tillfället i akt att synliggöra de nyttor ett aktivt jord- och skogsbruk bidrar med åt det rörliga friluftslivet, hälsa, kost, motion och till Sverige som turistland.


Glädjande nog serverade svenska bönder genom Arla alla löpare 3 dl mjölk efter målgång. Det godaste vi fått på länge! Ska det bli några fler varv för mig och de tusentals löpare som kommer till Göteborg i maj, från Sveriges landsbygder, vill jag bara veta en sak: Hur tänkte ni nu?


Ola Johansson (C)

Riksdagsledamot från Kungsbacka