Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

DEBATT: Anslagen måste fördubblas

Fördubbla anslagen till spår och järnvägar i höstens infrastrukturproposition. Utan en sådan investeringsnivå skjuts Götalandsbanan och många andra viktiga investeringar i Västsverige orimligt långt in i framtiden.
Inom kort lägger regeringen fram propositionen som styr utvecklingen av järnvägar och vägar de kommande tio åren. Vi menar att fördubblade anslag är nödvändigt, att dagens nio miljarder kronor per år måste bli minst 18. Behoven av nya spår, kapacitets- och standardförbättringar av järnvägar är enorma i Sverige.
Person- och godstransporter med järnväg nådde rekordnivåer förra året, men i takt med den växande efterfrågan gör sig kapacitetsbristen i järnvägen alltmer påmind.
Att både statsministern och finansministern uttalat tveksamhet till större investeringar i järnväg är beklagligt. Särskilt när Klimatberedningen, bestående av samtliga riksdagspartier, pekat på nödvändigheten av att utveckla tågtrafiken.

Ur klimatsynpunkt
är transport på spår överlägset. Ett hållbart transportsystem kräver därför att mer person- och godstrafik styrs om från väg till järnväg. En tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp härrör från transportsektorn, och vägtransporternas utsläpp fortsätter att öka, trots nationella löften och åtaganden om det motsatta.
Järnvägsfrämjandet har sammanställt utredningar och önskemål från Sveriges kommuner och regioner och beräknat att investeringarna måste öka med 200 procent om alla behov ska uppfyllas. Investerings-nivån skulle uppgå till 30 miljarder kronor årligen.
Detta kan också jämföras med budget-överskottet som förra året var över 100 miljarder kronor och i år förväntas bli 163 miljarder.
Investeringsbehoven i Västra Sverige är stora och regionen har tidigare fått för lite medel till järnvägen. Tre kostsamma men nödvändiga inves-teringsobjekt i vår region är Götalandsbanan, Västlänken och Hamnbanan i Göteborg.

Mindre kostsamma
investeringar behövs till exempel på Västra Stambanan, Kinnekullebanan, Viskadalsbanan, Dal Västra Värmlands Järnväg, Lysekilsbanan och Bohusbanan.
På längre sikt bör också banan Strömstad- Halden utredas. För att göra järnvägen till ett attraktivt alternativ för godstransporter krävs att befintliga industrispår rustas upp.
Götalandsbanan ger förbättrade kommunikationer på alla dessa destinationer och en total restid Göteborg- Stockholm under två timmar. Med fördubblade anslag kan bygget komma i gång inom de närmaste åren. Det är hög tid, eftersom banan redan planerats under 20 års tid.

Ann Christin Andersson är gruppledare för (s) i Kretsloppsnämnden, Göteborg.
Cecilia Dalman Eek är gruppledare för (s) i Miljönämnden, Göteborg.
Anders Fasth (kd) är regionfullmäktigeledamot, Västra Götaland.
Lars Igeland är klimatsakkunnig, miljöförbundet Jordens Vänner.
Erik Johannesson är ordförande i SEKO-SJ, Göteborg.
Stefan Kristiansson (mp) är oppositionsråd, regionstyrelsen Västra Götaland.
Sören Kviberg (v) är oppositionsråd, regionstyrelsen Västra Götaland.
Göran Sandström är ordförande i Arbetsgruppen för Bohusbanan.
Mimmi von Troil (m) är vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götaland.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!