Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

De larmar om farorna med Västlänken igen

Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg: "Jag förväntar mig att Trafikverket ändrar sin järnvägsplan. Jag blir oerhört besviken om man inte tar till sig våra synpunkter med tanke på den kompetens som vi besitter beträffande att göra räddningsinsatser."
Foto: Räddningstjänsten Storgöteborg
Från centralstationen är det tänkt att tågtunneln Västlänken ska gå ungefär sex kilometer under jord genom centrala Göteborg.
Foto: Trafikverket
Stationen i Haga är enligt planen 25 meter under jord. Räddningstjänsten slog i höstas larm om att bristen av en parallell räddningstunnel längs stora delar av Västlänken kan innebära en responstid på runt 45 minuter vid en brand eller tågolycka.
Foto: Trafikverket

Nu slår Räddningstjänsten Storgöteborg - återigen – larm om farorna med Västlänken.

Anledningen; avsaknaden av en parallell räddningstunnel.

– Jag blir oerhört besviken på Trafikverket om man inte tar till sig våra synpunkter, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Redan i september förra året kunde GT avslöja Räddningstjänsten Storgöteborgs farhågor mot den planerade pendeltågstunneln Västlänken. I ett yttrande varnade Räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 minuter vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln.

Slog larm

Anledningen till oron var att bara vissa delar av Västlänken planeras att ha ett parallellt tunnelrör för räddningsinsatser medan andra sträckor endast förses med insatsschakt.

– Vid olyckor i till exempel Tingstadstunneln kan polisen spärra av trafiken i det ena röret och räddningstjänsten kan då ta sig in till olycksplatsen via dörrar. Men är det bara en tunnel blir det svårt, då kan räddningsinsatsen inte köra in om det exempelvis är rökfyllt vid brand, sa Lars Klevensparr. 

"Blir oerhört besviken"

När Räddningstjänsten Storgöteborg nu kommer med sitt slutgiltiga remissvar till Trafikverket kvarstår kritiken. Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept kommer att "påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt", menar man. Det finns också risk att räddningstjänsten "tvingas lägga oproportionerligt stora årliga resurser med kompetensutveckling".

– Jag förväntar mig att Trafikverket ändrar sin järnvägsplan. Jag blir oerhört besviken om man inte tar till sig våra synpunkter med tanke på den kompetens som vi besitter beträffande att göra räddningsinsatser. Det är inte Trafikverket som gör detta, utan det är vi, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg

Byggstart för Västlänken är 2018 och tänkt trafikstart år 2026. GT söker Västlänkens projektledare Bo Larsson för en kommentar.

DETTA ÄR VÄSTLÄNKEN

■ Västlänken beräknas kosta 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Byggstart är 2018 och trafikstart 2026.

■ Syftet med Västlänken är att korta pendlingstiderna, både för göteborgare och för andra västsvenskar. Det anses vara en viktig förutsättning för regional tillväxt och en hållbar stads- och regionutveckling.

■ Västlänken blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig pendeltågsförbindelse, varav sex kilometer är en tunnel, genom centrala Göteborg.

■ En ny underjordisk station vid Göteborgs centralstation ligger i norra delen av bangården. Nya stationer kommer också att finnas vid Haga och vid Korsvägen.

■ De nya stationerna ska öka tillgängligheten till staden, samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar med genomgående linjer.