Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

”De kriminella tjänar på tystnadskulturen”

Cheferna inom Göteborgs stad kritiseras för att tona ned problematiken med gängkriminaliteten, fastslår Maria Wallin.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Maria Wallin är sociolog och expert på gängproblematik i särskilt utsatta områden. Hon har arbetat som underrättelseanalytiker hos polisen samt som utvecklingsledare inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden i Göteborgs stad
Foto: Privat

I en ny rapport kring gängkriminalitet i i Göteborg fastlås det att situationen i de utsatta områdena är allvarlig. 

Men det är inte bara den expansiva kriminaliteten i sig som är oroande, menar rapportens författare sociologen Maria Wallin. 

Hon pekar även på en tystnadskultur inom Göteborgs stad som gör att tjänstemän inte vågar lyfta de här frågorna.

– De som jobbar i Göteborgs stad är rädda för sina chefer. De kan ibland vara mer rädda för sina chefer än de är för de kriminella, säger hon.

I rapporten, som gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna och Fastighetsakademin, har 250 intervjuer gjorts med personal som är verksamma inom de särskilt utsatta områdena. Anställda inom polismyndigheten, kommunala verksamheter och fastighetsförvaltningar har fått göra sina röster hörda, något som saknats i debatten, menar Maria Wallin. 

Problematiken med nedtystande av anställda har tidigare även belysts i en alarmerande rapport som togs fram förra året. I rapporten, som gjorts av en oberoende utredare på beställning av kommunstyrelsen framkommer det att personer på chef- och ledningsnivå har ett intresse av att tona ner situationens allvar. Maria Wallin delar den här bilden och lyfter fram att det även i hennes intervjuer har framgått att det finns ett problem med tystnadskultur inom Göteborgs stad gällande de här frågorna.

Hon säger att de anställda inom Göteborgs stad i bland är mer rädda för sina chefer än för de kriminella.

– Du får inte lyfta problematiken och du får inget gehör. Man är rädd för att vara för kritisk, för att man är rädd för att på olika sätt få repressalier, säger Maria Wallin.

”Konsekvenser för kriminaliteten”

Repressalierna kan handla om att den anställda blir utesluten från vissa arbetsuppgifter eller att man i framtiden har svårt att hitta nya tjänster. Glappet mellan tjänstepersonernas upplevelser och chefernas syn försvårar arbetet med de här frågorna, menar Maria Wallin.

– Det här får som konsekvens att vi inte har någon samlad kunskap. Man inkluderar inte de grupper i samtalet som har störst kunskap och det är de som jobbar i områdena. De som i stället bjuds in är deras chefer, som lever väldigt långt borta ifrån problematiken och som kanske har politiska intressen i att problemet inte framstår som så stort som det faktiskt är.

Maria Wallin understryker att nedtystandet av problemen gynnar de kriminella, som i dag breder ut sig i allt fler områden.

– Vi behöver jobba verklighetsbaserat och få in ett medborgarperspektiv i debatten. Det är de kriminella som tjänar på tystnadskulturen, den gynnar ingen annan.


SE OCKSÅ: