Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De försvarar gängledarna

MORDFÖRSÖK. Lägenheten i vilken det fanns en barnfamilj utsattes för ett attentat. Någon sköt elva skott genom lägenhetsdörren. En medlem i Brödraskapet Wolfpack åtalades misstänkt för mordförsök av chefs-åklagare Barbro Jönsson. Men brödraskaparen dömdes till fem och ett halvt års fängelse för försök till grov utpressning och övergrepp i rättssak. Han försvarades av advokat Mats Olausson. Foto: Adam Ihse / Exponera
De är skickliga brottsmåls-advokater. När de gängkriminella vill ha dem som försvarare så ställer de upp. - Alla har rätt till ett bra försvar, säger advokat Hans Gaestadius.

FAKTA

Offentlig försvarare


En misstänkt har rätt att få en offentlig försvarare när det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om man riskerar annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.
Det är domstolen som fattar beslut om offentlig försvarare och utser vem det blir.
Begäran går oftast via åklagaren som är förundersökningsledare vid grövre brott. Annars polisen.
Vid rättegången avgör domstolen hur stor del av kostnaden för försvararen som den misstänkte själv ska betala. Oftast faller hela kostnaden på samhället.
Den timkostnadsnorm som domstolsverket räknat fram för advokaternas ersättning som
offentliga försvarare ligger för närvarande på 1 100 kronor/tim.

Naserligan


Naserligans chef anklagades gör grova bedrägerier, vapenbrott, häleri, narkotikabrott med mera och chefsåklagare Thomas Ahlstrand yrkade på minst fem års fängelse. Det blev till fängelse i ett år och sex månader för Naser Dzeljilji som försvarades av advokat Hans Gaestadius.

GT har kartlagt och talat med några av gangsterledarnas advokater.
Advokat Hans Gaestadius har försvarat de tre ledarna för de kriminella nätverken Naserligan, Tigrarna och Asir.
- Har jag blivit begärd som försvarare tackar jag i princip aldrig nej. Det har dock hänt att jag avstått uppdrag på grund av jävssituationer, säger advokat Hans Gaestadius.
Varför tror du så många gängkriminella begär dig som advokat?
- Förhoppningsvis för att jag gör ett bra jobb, engagerar mig i klienten och bemöter denne med respekt.
- Mitt uppdrag är ju att när klienten förnekar brott ifrågasätta åklagarens bevisning och jag går alltid in i ett mål förutsättningslöst oavsett vem personen jag biträder är.
- Jag har dock en viktig regel i dessa sammanhang. Klienten måste alltid hålla sig till en version. Får till exempel inte erkänna ett brott inför mig och sedan förneka i domstolen. Det är en ohanterbar situation som tvingar mig att lämna uppdraget, vilket har skett.

Brutalt mord
Advokat Anders Lindstrand var försvarare åt den misstänkte för ett av de mest brutala mord Göteborg upplevt under senare år.
En polsk gästarbetare misshandlades svårt både med slag och många yxhugg. Ute på Ångpannegatan hälldes sedan bensin över den döende mannen, bensin som sedan tändes på.
Gärningsmannen är medlem i det kriminella gänget Red&White crew, supportorganisation till Hells Angels.
- Jag tackar aldrig nej till uppdrag av moraliska skäl, säger advokat Anders Lindstrand.
- Jag tackar dock nej till mål som handlar om våld mot, eller sexutnyttjande av, kvinnor och barn för att där känner jag att jag inte kan göra ett bra jobb.
Varför tror du så många gängkriminella begär dig som advokat?
- För att jag är duktig på det jag gör, engagerad och orädd nog att trampa polis och åklagare på tårna. Mina klienter vet att dom kan lita på mig.
Har du på grund av dessa uppdrag upplevt svårigheter i kontakter med polis/åklagare?
- Ja i vissa sammanhang upplever jag det som att man till och med jävlas med mig.

Försvarat Hells Angels
Advokat Mats Olausson har försvarat många inom Hells Angelssfären men också toppskiktet inom Brödraskapet Wolfpack, bland annat den Wolfpackmedlem som misstänktes vara huvudman för skotten mot en lägenhet i Lilla Edet förra hösten.
- Jag har aldrig tackat nej till ett offentligt uppdrag, det tror jag ligger i advokatens natur, säger advokat Mats Olausson.
- Mitt uppdrag är ju alltid, oavsett vem den misstänkte är, att bevaka dennes intressen, granska framlagda bevis.
Varför tror du så många gängkriminella begär dig?
- Att jag gör ett bra jobb, är engagerad. Med dagens långa häktningstider med restriktioner blir ju försvararen dess-utom något av en terapeut och då är det viktigt att man visar ömsesidig respekt.

Lyckas ytterst sällan
Eftersom 98 procent av brottmålen i Sverige leder till fällande domar - en åklagare får inte väcka åtal om denne inte är övertygad om att det blir fällande dom - så lyckas advokaterna trots sin skicklighet ytterst sällan få sina klienter frikända.
- Jag upplever det som viktigast att klienten alltid vet att man gör sitt bästa, säger advokat Mats Olausson.
Samtliga tre är starkt kritiska till de allt längre häktningstiderna. Eftersom de gängkriminella oftast är misstänkta för grova brott där det kan vara svårt att få fram bevis och folk som berättar/vittnar tenderar häktningen i avvaktan på att polisutredningen skall bli färdig i sig att bli ett straff.

Häktad elva månader
Utpekade gängledaren Süyar Gürbüz har till exempel suttit häktad elva månader i avvaktan på att polisutredningen skall bli färdig.
- Det är en fruktansvärd utveckling, ibland undrar man ju om det verkligen är motiverat, säger advokat Hans Gaestadius.
- Tyvärr tycks det ha blivit ett självändamål att hålla misstänkta häktade under lång tid, säger advokat Anders Lindstrand.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!