Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Datorspelare kan du lita på enligt forskare

Spela World of Warcraft och samarbeta – då kan din inställning till samhället förändras. Helt plötsligt kan du börja lita mer på människor även utanför den digitala världen, menar forskaren Sebastian Lundmark.

Spela World of Warcraft och samarbeta – då kan din inställning till samhället förändras.

Helt plötsligt kan du börja lita mer på människor även utanför den digitala världen.

– Har man hög tillit till andra människor så fungerar samhället bättre, säger Sebastian Lundmark, doktorand i statsvetenskap som ligger bakom studien.

Urval

Resultaten baseras på en panel av självselekterade World of Warcraft-spelare och ska därför tolkas med försiktighet och bör inte generaliseras till hela World of Warcrafts spelarbas – detta eftersom det från ett sådant urval inte kan sägas med säkerhet att resultaten gäller utanför urvalet.

Studien gjordes med hjälp av enkätundersökningar i tre steg under tio månader i 2011.

Källa: Göteborgs universitet

Sebastian Lundmark på Göteborgs universitet följde 533 World of Warcraft-spelare under tio månaders tid. Syftet med undersökningen var att ta reda på om människors samarbete online också påverkar deras syn på folk utanför den digitala världen.

– Målet för mig var att ta reda på om människor som spelar spel där man måste samarbeta, också litar mer på människor utanför spelet. Tillit är en grundbult i vår demokrati och gör att samhället fungerar, säger Sebastian Lundmark.

Huvudresultatet av undersökningen visade att de personer som spelade i så kallade guilds (gillen) – där man tillsammans med andra samarbetar för nå sina mål – också började lita mer på människor utanför spelets värld.

– Och effekten var likadan åt andra hållet. De som först var med i en guild men gick ur och fortsatte spela själva – de minskade i sin tilltro lika mycket som de andra ökare, säger Sebastian Lundmark.

Sebastian Lundmark, doktorand i statsvetenskap som ligger bakom studien. Foto: Foto: Privat Inga definitiva slutsatser

Han säger själv att med tanke på urvalsprocessen och vilka som valt att delta i hans undersökning är det svårt att dra definitiva slutsatser.

– Jag ser det mer som ett första försök att samla in data över de här ganska outforskade datorspelarna. Det är inget slumpmässigt urval som man egentligen behöver, men det kan ge en indikation om att det finns positiva effekter av datorspelande och inte bara negativa som tidigare forskning visat, säger han.