Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Därför stoppas hbt-bilderna på utställningen

DÖDSKYSSEN. Den här bilden ur utställningen JERUSALEM visades för första gången i världen på GT:s kultursida förra tisdagen. UPPDRAG I JERUSALEM. Här är Elisabeth Ohlson Wallin i arbete med att fotografera "Jerusalem".
Foto: ELISABETH OHLSON WALLIN

GÖTEBORG. GT kan avslöja att Elisabeth Ohlson Wallins utställning Jerusalem stoppades för att Världskulturmuseets ledning ansåg att den skulle drabba muslimska svenskar negativt. 

Det skedde efter flera möten med religiösa företrädare och hbt-motståndare, alla heterosexuella män, som var negativa till utställningen.  

Inför varje möte fick de deltagande avge tystnadslöfte.

Idén till utställningen kläcktes redan 2007 av den nytillträdda chefen för Världskulturmuseet, Margareta Alin. 

 - Jag hade hört om Ohlson Wallins planer av en annan fotograf och jag tyckte det lät som en jättebra idé, säger hon till GT.

 Därefter tog Alin kontakt med Ohlson Wallin och så att säga beställde utställningen.

 Allt var frid och fröjd så länge Alin var chef för Världskulturmuseet. Men det var när hon gick i pension vid årsskiftet som något hände.

"Oro bland personalen"

 Elisabeth Ohlson Wallin märkte det första gången när hon var i Jerusalem, det var andra veckan i april.

 Hon fick då ett mejl av intendenten på Världskulturmuseet Klas Grinell. Han undrar hur bilderna artar sig men påpekar också att det finns en oro bland personalen för att utställningen blir kontroversiell. 

 Elisabeth Ohlson Wallin frågar i sitt mejlsvar "varför är personalen rädda?".

Referensgruppmöten

 Klas Grinell hänvisar i sitt svar till "allt snack om Jihad Jane och den alltmer ofrånkomliga kopplingen mellan religionskritisk diskussion och hot".

 Grinell hänvisar också till de hot som ledde till att museet 2005 plockade ner en tavla av konstnären Loulza Darabi.

 I maj har Världskulturmuseets ledning fyra så kallade referensgruppsmöten med anledning av Elisabeth Ohlson Wallins förestående utställning. Deltagarna uppmanas att inte tala med utomstående om det som sägs på mötena.

 Det första äger rum fredagen 7 maj. Här deltar Lars Gårdfeldt, präst och teolog som företräder Elisabeth Ohlson Wallin, Anna Bergman, projektledare för Jerusalem, Catharina Bergil, tf chef Världskulturmuseet (VKM), Bianca Leidi, producent VKM, Klas Grinell, intendent VKM samt två muslimska män, Zana Muhammad och Ashar Khan från Göteborgsföretaget Wama evenemang och kommunikation.

Långtgående samarbete

 Wama, som bland annat arrangerat Eldfirandet har ett långtgående samarbete med Världskulturmuseet. Båda är engagerade i Sveriges unga muslimer som utsattes för hård kritik för att de bjöd in homofientlige Sheik Abdullah Hakim Quick till en konferens om "muslimsk identitet".

 På mötet redogör Lars Gårdfeldt för hur Elisabeth Ohlson Wallin tänkt sig upplägget och beskriver kort de 13 bilderna som ska utgöra utställningen.

"Oerhört provocerande"

 Ashar Khan påpekar att flera av bilderna är oerhört provocerande. Han och Zana Muhammad menar att man borde ändra en bild som visar muslimer i bön. 

 De säger också att de tror att första generationens muslimer kommer att ha väldigt svårt för utställningen.

 Möte nummer två äger rum tisdagen 11 maj.

"Motverka sitt syfte"

 Nya "gäster" är Åke Samuelsson, pastor inom svenska Alliansmissionen och Urban Ringbäck, pastor i Smyrna. Båda representerar församlingar som hårdnackat motarbetat en förändring av äktenskapslagen så att personer av samma kön kan gifta sig. 

 Även Samuelsson och Ringbäck är kritiska. Samuelsson påpekar att "samtal bygger på ömsesidig respekt. Jag har svårt att se det samtalet i de här bilderna".

 Pastorn i Smyrna tror bland annat att utställningen kan motverka sitt syfte.

 Fredagen 21 maj äger två möten rum. I det ena uttrycker Peter Borenstein, rabbin vid den judiska församlingen i Göteborg, sin oro över bilderna. 

"Inte hbt-frågan"

 Han säger:

 - Det är inte hbt-frågan i sig som är det störande, utan den allmänna provokationen. Många av de troende judiska bekännarna kommer att känna sig provocerade.

 I det andra mötet deltar Benjamin Gerber, Föreningen egalitär judendom.

 Han påpekar att "utställningen skulle vara mer intressant om den kunde visa på religionens positiva betydelse för människor", men är i övrigt försiktigt positiv.

"Jerusalemanalys"

 Efter mötena, tisdagen 25 maj, författar intendent Klas Grinell ett dokument som han döper till "Jerusalemanalys". Det inleds med orden:

 "Vad skulle Världskulturmuseet vilja uppnå med utställningen Jerusalem? Vilka är utställningens målgrupper?" 

 Han svarar själv på den frågan genom att påpeka är att museet vill visa sin solidaritet med hbt-rörelsen men också visa religioner inte enbart som ett problem.

 Sedan följer ett resonemang som handlar om hbt och religion. I slutet av rapporten, under rubriken "Analys" konstaterar Klas Grinell:

 "En slutsats, som inte vilar på mer än det ovan redovisade, är att de som är mest utsatta ur ett diskursivt perspektiv, och har minst makt att påverka bilden av sig själva är de muslimska svenskarna. En risk är att utställningens bilder snarast förstärker denna utsatthet och tvingar in muslimska svenskar i en defensiv position där de återigen ska förklara varför de inte är ett problem. Den stora frågan är om vi förmår lägga till något som ändrar på det.

 Slutsatsen blir att utställningens bilder inte kan presenteras utan ett större sammanhang för att uppnå våra mål och nå våra målgrupper. Frågan är en av de viktigaste vi kan närma oss, men kanske bör det göras i en delvis annan form."

Museet backar

 Det är efter denna analys som Världskulturmuseet backar från den ursprungliga planen och erbjuder Elisabeth Ohlson att visa sina bilder i ett mindre rum med hjälp av datorn.

FAKTA

Detta har hänt


I förra veckan avslöjades att Världskulturmuseet i Göteborg tackat nej till att premiärvisa Elisabeth Ohlson Wallins nya bildsvit om hbt-personer i Jerusalem som det var tänkt från början.
Utställningen beställdes av museet och Ohlsson Wallin fick 30 000 i bidrag till sin resa. Men sedan ändrade sig museet och ville visa bilderna i ett mindre rum, med hjälp av en dator.
Nu har museets ledning backat helt och vill inte visa "Jerusalem" överhudtaget. En risk är att utställningens bilder snarast förstärker utsatthet och tvingar in muslimska svenskar i en defensiv position.

En risk är att utställningens bilder snarast förstärker utsatthet och tvingar in muslimska svenskar i en defensiv position.
Klas Grinell, Världskulturmuseets intendent

Muslimer kommer att ha väldigt svårt för utställningen.
Ashar Khan och Zana Muhammad, Sveriges unga muslimer

Jag har svårt att se ömsesidig respekt i de här bilderna.
Åke Samuelsson, pastor inom svenska Alliansmissionen

Många av de troende judiska bekännarna kommer att känna sig provocerade.
Peter Borenstein, rabbin vid den judiska församlingen