Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Därför stoppas den nya låga Götaälvbron

Så här är det tänkt att den nya Götaälvbron ska se ut. Foto: Tenjin Visual
Den nya bron kan bli ett bekymmer för sjöfarten. Foto: Göteborgs stad
Under den gamla Götaälvbron pilar fartygen fram och åter. Foto: Lennart Rehnman

GÖTEBORG. Sjöfartsverket går inte med på att den nya Götaälvbron blir lägre än den befintliga.

- De flesta fartyg har anpassat sig till den nuvarande höjden på 19 meter. En lägre bro försämrar både för yrkessjöfarten och för fritidsbåtarna, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen vid Sjöfartsverket.

Sjörfartsverkets styrelse beslöt nyligen att inte skriva på ett trafikregleringsavtal gällande en ny Götaälvbro med föreslagen segelfri höjd på 13 meter, uppger Göteborgs-Posten.

Höjden på den befintliga bron är 19 meter.

- Skälet att vi inte skriver under är att förslaget inte tillvaratar vårt sjöfartsintresse. Vi har hela tiden sagt att vi föreslår en bro med samma höjd som i dag, säger Ove Eriksson som är direktör för affärsavdelningen vid Sjöfartsverket, till GT.

Han menar att många fartyg anpassat sig till den nuvarande höjden och att en lägre bro också innebär en hel del spärrtider. En låg höjd menar han innebär risk för ytterligare restriktioner för sjötrafiken i framtiden om det visar sig att broöppningarna stör trafikrytmen över bron.

- Under högtrafik kommer bron inte att öppnas alls vid vissa tider, och då får sjöfarten ligga och vänta. Det är inte bara yrkessjöfarten som blir lidande utan det blir en försämring även för fritidsbåtarna under sommaren.

Älven är av riksintresse

Ove Eriksson poängterar att Göta älv är av riksintresse och en viktig transportled till Vänerregionen och även till andra viktiga hamnar i älven.

- Vårt uppdrag är ju att se till att vi har en fungerande sjöfart. Därför har vi sagt nej till den här utformningen. Regeringen vill se att godset på sjön ökar eftersom vägarna är tungt belastade och tågen är fulla med gods, säger han. Men vi kommer att föra ytterligare diskussioner med Göteborgs stad. Någon tid för möte är inte bestämt ännu.

Protester från Vänern

GT har sökt, men ej kunnat nå, kommunalrådet Johan Nyhus (S), som ansvarar för frågan. Ove Eriksson säger att ett argument som framförts för lägre brohöjd är att det skulle ge mindre inverkan på älvstränderna.

- Man vill ha en så kort bro som möjligt bland annat eftersom marken där är värdefull, säger han. Men vi hoppas att man försöker titta på möjligheterna att bibehålla höjden. Det vore absolut det allra bästa.

Enligt Göteborgs-Posten har bland andra politiker i Lidköping protesterat mot en lägre brohöjd. Där har Alliansen poängterat att omkring 10 000 jobb i Väner-regionen är beroende av sjöfarten, skriver tidningen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!