Därför står det vakter utanför Sahlgrenska

Då finns ett vaccin • Hör Jimmie Åkesson, Jonas Sjöstedt, Nyamko Sabuni och Ebba Bush • Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten svarar på frågor.
Patienter möts av kravallstaket utanför akutmottagningen på Sahlgrenska.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Staket omgärdar provtagningstältet och den anslutande containern.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Skyltar visar vägen utanför universitetssjukhuset.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Vakter är placerade utanför entrén.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra sjukhuset står kravallstaket och vakter positionerade.

Nu förklarar Sahlgrenska varför.

– Vakterna är entrévärdar som släpper in patienter med avtalade tider, eftersom entréerna är låsta sedan den 18 mars, förklarar Sahlgrenskas presskommunikatör Kerstin Eikeland. 

Kravallstaket, uppsatta lappar som uppmanar besökarna att hålla avstånd, vakter, tält och containrar. Det är vad besökarna numera möts av utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra sjukhuset. I coronatider har Sahlgrenska uppfört ett provtagningstält på sjukhusområdet, och en container i anslutning. På Östra sjukhuset står en container framför ingången.

– Staketen ska slussa patienterna åt rätt håll, för att träffa rätt personer, säger Sahlgrenskas presskommunikatör Kerstin Eikeland.

Utanför staketen står vakter, som enligt Kerstin Eikeland fungerar som entrévärdar, eller patientvärdar. Detta efter att entréerna hålls låsta på både Sahlgrenska, Östra, Mölndals sjukhus och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus sedan den 18 mars.

– Entrévärdarna är på plats mellan 07 och 19.30 för att släppa in patienter som har avtalad tid. 

”Vid köbildning - håll avstånd” uppmanar lappar längs vägen mot provtagningstältet.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

”Kan få allvarliga konsekvenser”

Beslutet om att låsa entréerna togs för att kunna minska risken för smittspridning inne i sjukhuset och bland dess svårt sjuka patienter.

På sin hemsida skriver Sahlgrenska: ”Följ alltid anvisningar på skyltar vid sjukhusets entréer och mottagningar. Ju fler personer som befinner sig på sjukhusområdet, desto större risk för allmän spridning av luftvägsinfektion med covid-19. En spridning till sjukhusets patienter och medarbetare kan få mycket allvarliga konsekvenser”.


Kvinnor blir lika lätt smittade men får mildare symtom än män.