Därför flyr barnfamiljerna Göteborg: ”Vi ser en trend”

Emma Lundholm, docent i kulturgeografi på Umeå universitet.
Foto: Mattias Pettersson
Trenden har pågått under flera år och visar att fler lämnar storstäderna än flyttar till dem.
Foto: HENRIK JANSSON

Barnfamiljer är överrepresenterade bland de som lämnar storstäderna – många drömmer om en större eller billigare bostad och en enklare vardag med mer tid över för barnen.

Förra året flyttade 2 382 fler personer från än till Göteborg.

– Utflyttningen har diskuterats mycket i ljuset av pandemin. Men vi ser en långsiktig trend. Det har inte bara hänt det senaste året, säger Emma Lundholm, docent i kulturgeografi på Umeå universitet som forskat i ämnet.

Både Göteborg och Stockholm har haft ett flyttningsöverskott på flera tusen personer de senaste åren. Även Malmö kommun har sett en utflyttning som är större än inflyttningen, även om siffrorna där är lägre.

Fler personer har alltså flyttat från än till storstäderna.

Förra året flyttade 8 495 fler personer ut från Stockholm än till kommunen.

För Göteborg var siffran 2 383, och för Malmö 118 personer.

En kraftig ökning av utflyttningen från Göteborg märktes runt 2016, och sedan 2017 har det årligen varit fler än 2 300 som flyttat från än till kommunen.

– Utflyttningen från storstäderna har diskuterats mycket i ljuset av pandemin, men fenomenet har alltid funnits. Sedan några år tillbaka har fler flyttat ut än in, säger Emma Lundholm, docent i kulturgeografi på Umeå universitet som forskat i ämnet.

– En grupp som är överrepresenterad bland de som flyttar ut från städerna är barnfamiljer, konstaterar hon.

Flyttar till mindre städer

Emma Lundholm förklarar också att bland de som flyttat från storstadsregionerna och valt att bosätta sig i en mindre region, så hamnar de flesta i medelstora städer. Det är alltså inte i första hand ett liv på landsbygden som lockar.

– Det vi kan se är att cirka hälften av de som flyttar, flyttar till en kommun där de är uppvuxna, eller där någon i ett par vuxit upp. Det är ett vanligt mönster, säger hon.

Även bland de som flyttar, men inte flyttar till barndomsorterna, finns en stark överrepresentation av personer med bakgrund utanför storstäderna.

- De är mer flyttningsbenägna. Par där båda är födda och uppvuxna i en storstad är inte så benägna att flytta, säger Emma Lundholm. 

Anledningen till att fler flyttar ut handlar, föga förvånande, om bostadsmarknaden. 

De som flyttar från städerna har ofta vuxit upp på något annat ställe och vill ge sina barn liknande uppväxt som de själva haft.
Foto: HENRIK JANSSON

Vill ge barnen en bättre uppväxtmiljö

– Många motiverar flytten med att barnen ska få en bättre uppväxtmiljö. Familjen har råd med en större bostad, kanske hus med trädgård. Barnen kan själva cykla eller gå till skolan. 

Emma Lundholm konstaterar också att diskussionen om distansarbete har förts långt före pandemin. Att den nya kunskapsekonomin skulle innebära att människor kan arbeta var som helst i världen, bara man har en dator och uppkoppling till nätet.

– Men i en studie som gjordes före pandemin kunde vi inte se att det var just personer med den typen av jobb som flyttade ut, it-konsulter och liknande. De som var överrepresenterade var snarare personer med hög utbildning och som jobbade inom typiska offentlig sektor-jobb, som lärare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. De är mer benägna att flytta. De har lättare att få jobb var som helst, vilket möjliggör flytten. 

– En slutsats kan vara att det inte är de som har jobb som är oberoende av plats som flyttar, utan de som är väldigt beroende av plats. Det blir intressant att följa upp efter pandemin.

Forskaren: Högutbildade flyttar mer

Emma Lundholm säger att en förklaring till varför personer inom offentlig sektor flyttar i högre grad också är att högutbildade flyttar mer över huvudtaget. De har redan flyttat en gång, till exempel för att studera, och är då mer benägna att röra på sig igen.

– En annan hypotes jag har är att människor i de här yrkena kanske oftare har det lite svårare ekonomiskt. Är du börsmäklare är det lättare att ha råd med ett hus i en storstad än om du är lärare eller sjuksköterska.

Hon tror att utflyttningen från städerna kommer att fortsätta, men är inte säker på att distansarbete kommer att slå igenom på bred front efter pandemin eller att det är hemarbete som lockar fler att flytta.

Utvecklingen har gått trögt i många år menar Emma Lundholm. Pandemin kan ha drivit på så att distansarbete nu kan bli möjligt för fler. Men hade det varit en enkel universallösning hade det redan varit genomfört i högre grad, resonerar hon.

– Det kan vara att det bara har gått långsamt och nu får en skjuts.. eller så finns det andra skäl till att det inte är en så enkel lösning. Till exempel att det inte är tillräckligt attraktivt, att det ändå är viktigt för många att ha en arbetsplats att gå till, att det i längden är viktigt för ens karriär och att det är ganska få jobb där det är praktiskt i längden.

”En aspekt är säkerheten”, säger Fredrik Hoppstadius, biträdande universitetslektor i kulturgeografi.
Foto: Karlstads universitet

”Minskad närhet till kriminalitet”

Fredrik Hoppstadius, biträdande universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, har djupintervjuat par som valt att flytta med sina familjer från Göteborg, Stockholm eller Malmö.

– Många vill kunna ge barnen det man själv uppskattade när man var liten. Relativt många flyttar till samma städer eller kommuner där mor- eller farföräldrar finns, säger han.

Hoppstadius konstaterar att barnen ofta är i centrum för tankarna kring flytten från storstaden. Man vill få mer tid över till att umgås med barnen och slippa långa pendlingstider och resor genom städerna.

– En aspekt är säkerheten, att man vill befinna sig på en plats med mindre trafik eller minskad närhet till kriminalitet, säger han. Även närheten till naturen är viktig för många.

Från arkivet: