Cross-cyklist skadad
- fick ingen ambulans

GÖTEBORG. Cyklisten skadade sig allvarligt i ryggen på en crossbana.

Trots detta kom ingen ambulans och cyklisten fick med stor risk för att bli ytterligare skadad åka i privatbil till sjukhus.

Nu har SOS-centralen i Göteborg fått en lex Maria-anmälan.

Det var i september som cyklisten i samband med ett hopp skadade sig allvarligt i ryggen på en crossbana.

Trots detta fick den skadade personen ingen ambulans.

I stället fick cyklisten med smärta och stel rygg skjutsas i privatbil till sjukhus, vilket utgjorde en stor risk för att personen skulle drabbas av allvarlig vårdskada.

Anledningen till att ingen ambulans skickades till crossbanan är oklart.

Nu har SOS-centralen i Göteborg lex Maria-anmälts och händelsen ska nu behandlas av IVO, inspektionen för vård och omsorg.

SOS Alarm Sverige bedriver verksamhet vid 15 SOS-centraler fördelade inom tre produktionsområden. Patientsäkerhetsenheten arbetar nationellt med riskbedömningar och utredningar av vårdavvikelser genom händelseanalyser.