Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Cp-skadade Felicia nekades färdtjänst

Femåriga Felicias föräldrar Johan Ericson och Christina Pettersson gläds åt att de äntligen har fått rätt till färdtjänst, efter ett domstolsbeslut. "Det var okunskap från kommunens sida", säger Christina.
Foto: Robin Aron

Femåriga Felicia Ericson föddes med en grav cp-skada som kräver hjälpmedel och ledsagning.

Hon kan inte sitta, gå eller kommunicera på egen hand.

Tjörns kommun har i två rättsinstanser stridit för att neka henne färdtjänst – men förlorade i kammarrätten.

– Jag hoppas att vår seger kan ge styrka åt andra som kämpar, säger Felicias mamma Christina Pettersson.

Samhällsbyggnadsnämnden i Tjörns kommun ansåg att Felicias resbehov kunde tillgodoses med kollektivtrafiken. Därför nekade man henne färdtjänst.

– Det går knappt några bussar på Tjörn, hennes hjälpmedel får inte plats på bussen och sakerna hon behöver göra är inte på ön, hon måste åka rätt långt för att träna i simhall och gå på rutinkontroller, säger mamman Christina Pettersson.

Felicia måste också sondmatas regelbundet, vilket gör det svårt att anpassa sig efter den glesa busstidtabellen i Skärhamn. Hon behöver olika sorters stolar för olika aktiviteter, till exempel en gåstol på 13 kilo och en rullstol på 25 kilo, hjälpmedel för att hon inte ska bli isolerad i huset.

"Inga roliga svar vi fick"

– Att få färdtjänst betyder att vår dotter kan fungera som ett vanligt barn, det har hon inte kunnat innan, säger Christina Pettersson.

Men för samhällsbyggnadsnämnden var det direkt uteslutet. Tjänstemännen ansåg att Felicias hjälpbehov inte berodde på cp-skadan, utan på "den för åldern typiska utvecklingsnivån och bristande mognaden".

– Det var inga roliga svar vi fick. Vi hade lagen på vår sida och det borde vara självklart. Så vi blev frustrerade och det var den energin som gjorde att vi orkade överklaga till förvaltningsrätten.

Kommunens överklagan avslogs

Förvaltningsrätten dömde till familjens fördel. Men Tjörns kommun gav sig inte utan överklagade till kammarrätten. Under våren har det blivit mycket pappersarbete och oro för hur det skulle sluta.

– Jag tror många går miste om stöd som de har rätt till för att de inte orkar kämpa. Det är så jobbigt, men vi är friska och har precis fått assistans och har lite ork, säger Christina Pettersson.

På valborgsmässoafton kom kammarrättens beslut: kommunens överklagan avslogs.

– Vi är glada och det går att vinna, även om jag tror att kommunen kommer att ompröva beslutet om något år. Rådet till andra föräldrar är att inte ge upp!

Så säger Tjörns kommun

Tjörns kommuns yrkande i kammarrätten:

"Bedömningen av färdtjänst till barn ska utgå från den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden att förflytta sig på egen hand samt att resa med allmänna kommunikationer självständigt. Det gäller oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte. Om barnets svårighet i huvudsak beror på den för ådern typiska utvecklingsnivån och bristande mognaden ska tillstånd till färdtjänst inte meddelas. De svårigheter Felicia Ericson uppvisar beror i huvudsak på den för åldern typiska utvecklingsnivån och bristande mognaden. Färdtjänsttillstånd ska därför inte meddelas"

Så säger lagen

"Enligt 7 § lagen om färdtjänst ska tillstånd till färdtjänst meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel."

"...en vårdnadshavare ska hjälpa barnet ... i den utsträckning hjälpbehovet beror på barnets utvecklingsnivå och mognad m.m. Om svårigheterna att förflytta sig i stället beror på ett funktionshinder föreligger inte något föräldraansvar utan färdtjänst ska beviljas..."

"Av utredningen framgår att Felicia har behov av hjälpmedel bland annat för att kunna sitta och förflytta sig. Förvaltningsrätten anser därför att Felicias svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel huvudsakligen beror på hennes funktionshinder."

Källor: Kammarrätten och förvaltningsrätten i Göteborg