"Campingen är bedrövligt skött"

Ursands camping har sett bättre dagar.

Vänersborg. Ursands camping har skötts bedrövligt enligt Bert Karlsson.

Det finns en lång lista med olika fel och problem som måste åtgärdas. Vänersborgs kommun kommer att stå för en del av kostnaderna.

- Hoppas att dom tar sitt ansvar, vi har satsat mycket på campingen, säger Bert Karlsson.

Ursands camping har sett bättre dagar.


Bert Karlsson.
Foto: Foto: Andreas L Eriksson

- Campingen har varit dåligt skött, bedrövligt dåligt. De har skjutit på det hela tiden. Vi hade en dialog i början och påtalade det här, säger Karlsson om kommunens sätt att sköta området.

Bryggan bör stängas, handikappanpassningen är dålig, det är rötskador, bristande elsäkerhet och eftersatt VVS-system. En del av felen ska kommunen åtgärda. Vilka vet de inte.

- Det är oklart, vi har haft en sittning och vi ska ha en till där vi ska klargöra sakerna. Det finns en del att reda ut, säger Kent Javette, förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen som äger campingen.

Övertagandebesiktningen gjordes 12-16 maj av företaget Christer Plith Byggkonsult AB. Nu ska kommunen sätta sig ner med Bert Karlsson och reda ut vem som ska stå för vad.

Enligt avtalet ska arrendatorn betala för underhåll, reparationer, drift och skötsel.

Ny-, om- och tillbyggnader betalar kommunen.

Avtalet är tydligt enligt Javette, mindre tydligt är det varför besiktningen inte gjordes vid tillträdet. Det kan ingen svara på trots att det är en standardprocedur.

- Det är en jättebra fråga. Man gör alltid till- och frånträdes­besiktningar. Det har inte gjorts, jag kan inte svara på varför, säger Javette.

- Vi skulle ha gjort det. Vi hade en bra dialog så vi tyckte inte att vi behövde det, säger Karlsson.

FAKTA

Bryggan

Den är inte handikappanpassad, den saknar räcke, det är hål i den, en del av bryggan saknas och skyltningen är undermålig. I protokollet står det att den bör stängas för allmänheten tills dessa saker har åtgärdats.

OmrÅdet

Infartsvägen är i behov av reparationer, på sina håll är dräneringen så dålig att vissa uppställningsplatser inte går att hyra ut enligt personalen.

Det finns ingen dokumentation över VVS-systemet eller elnätet.

Staketet är i dåligt skick.

Flera av elstolparna vid husvagnsuppställningen har jordfelsbrytare som inte löser ut.

Servicebyggnader

I tre av husen som inte har varit i bruk har det hittats olika fel, bland annat hål i golvet och defekta värmeplattor. Besiktningen av elnätet och VVS-­systemen avslöjade ytterligare fel.

Restaurangen

Restaurangdelen har ingen ventilation, byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad, det är hål i golvet, fönstren behöver renoveras, det är rötangrepp på vindskivorna, ventilationen är bristfällig och det finns ingen inspektionslucka för den äldre delen av byggnaden.

Stranden

Strandduschen fungerar inte, handikapptoaletterna har inte tillräckliga mått.

Stugorna

I de röda stugorna finns det dokumenterade rötskador, underhållet är eftersatt och taken är mosstäckta.