Byns uppror – när skolans avslutning i kyrkan stoppas

Saleby protesterar mot kyrkans beslut att stänga sina dörrar för skolavslutningen. Från vänster Angelica Thunström med barnen Emilia och Elias, Viktor Josefsson med sönerna Folke och Ebbe, Maj-Lis Fahlgren, Marcus Kjellström med barnen Nellie och Malte. I bakgrunden fler Salebybor som skrivit på proteslistorna.
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN
Saleby från ovan. I förgrunden skolan och förskolan, bakom ståtar kyrkan.
Foto: HENRIK JANSSON /

Kyrkoherdens beslut att inte tillåta skolavslutning i kyrkan har lett till uppror i lilla Saleby.

Skolan har accepterat beslutet – men inte de boende.

– 182 personer har skrivit under protestlistan. Det är ett massivt missnöje, säger Marcus Kjellström, en av initiativtagarna.

Men kyrkoherde Judith Fagrell har inga planer på att ändra sitt beslut.  

På Varaslätten växer grödorna så det knakar efter en fin vår, de rikliga vindkraftverken snurrar som de ska och svalorna störtdyker i jakten på insekter.

Någon mil väster om Skaraborgs pulsåder E20 ligger Saleby. En skola, en kyrka, en idrottsplats, ett antal hus som rymmer runt 200 invånare och inte så mycket mer. 

Kyrkoherde Judith Fagrell.
Foto: Nils Drejholt / Svenska kyrkan

Här har den pastorala glesbygdsidyllen fått sig en rejäl törn sedan kyrkoherden tog sitt beslut. Judith Fagrell har motiverat det så här:

– Skolans uppdrag krockar med kyrkans uppdrag. Skolan får inte bedriva verksamhet med religiösa intryck enligt skollagen. Kyrkan är ett heligt rum och får inte sluta vara det.

Har alltid samverkat

Skolans ansvariga har accepterat beslutet. Men en stor majoritet av byns invånare har inte gjort det.

– Det här är inte Göteborg, där skulle väl ingen bry sig. Men här har det blivit en stor fråga, förklarar de tre initiativstagarna till upproret, Angelica Thunström, Marcus Kjellström och Viktor Josefsson.

Varför?

– Vi tycker man ska värna om traditioner. Sen är det så att här har skolan, kyrkan, idrottsföreningen och hembygdsföreningen alltid samverkat till allas fördel, säger Mikael Kjellström.

Många av ortens barn deltar i verksamheter i kyrkan och församlingshemmet.

– Vi och barnen känner oss svikna av kyrkan, säger Angelica Thunström.

Två av initiativtagarna till upproret, Angelica Thunström och Marcus Kjellström
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Skolan och kyrkan är grannar i byn. Det är ungefär ett kraftfullt innebandyskott mellan skolan och den pampiga stenkyrkan som innehåller Sveriges äldsta kyrkklocka, daterad 1228.

Maj-Lis: Jag är ledsen

Närheten och gemenskapen är viktig i Saleby.

91-åriga Maj-Lis Fahlgren har bott i byn i Lidköpings kommun i hela sitt liv.

– Jag är ledsen över kyrkoherdens beslut, jag kan inte förstå det. Jag har gått i kyrkan på mina barn, barnbarns och barnbarns barns skolavslutningar. Det är så vackert när de sjunger in sommaren.

Många i Saleby är bekymrade över kyrkans beslut.
Foto: HENRIK JANSSON
Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Det är inte på något sätt unikt att skolan och kyrkan gått skilda vägar på avslutningarna. Men i de andra fallen har skolan tagit initiativet.

Skolverket har glasklara regler. Skolavslutningar i Sverige ska vara ”icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag”. 

Då kan skolbarnen i Sävare församling ha avslutningarna någon annanstans, bestämde kyrkoherde Judith Fagrell.

Ingen träff med de kyrkliga

Vi försöker träffa kyrkoherden, men hon avböjer.

– Jag har talat med er tidigare och har inget att tillägga, säger hon.

Finns det något som talar för att du kommer att ändra ditt beslut?

– Nej, det har inte kommit fram något som förändrar min syn på detta.

Biskop Åke Bonnier.
Foto: SVEN LINDWALL

Också hennes chef, biskopen i Skara stift, Åke Bonnier, låter hälsa att han inte har tid att träffa oss. Dessutom har han inget i att tillföra utöver vad han redan sagt i en tidigare GT-intervju.

– Rektorn är mycket bunden av vad Skolverket säger, att inget typiskt kristet får sägas i kyrkorummet under avslutningen. Det ska vara så neutralt som möjligt. Då kan jag fundera över om det är rimligt att man vill vara i ett rum som enbart är byggt för religiös utövning, sa han då.

Bonnier har också skrivit ett debattinlägg i frågan i Kyrkans Tidning.

Klipper navelsträngen

Salebyskolans rektor Camilla Johansson vill inte heller träffa oss, utan hänvisar till Camilla Brolin som är verksamhetschef för barn och skola i Lidköpings kommun. Hon tackar nej till att träffas, men säger vad hon sagt tidigare:

– Vi accepterar och förstår kyrkans beslut. Nu planerar vi för en avslutning på skolgården i stället.

Också föräldrarna, barnen och andra invånare i Saleby vi möter poängterar att man respekterar kyrkans beslut. Upproret är lågmält. Man har försökt förmå kyrkoherde, kyrkoråd och kyrkofullmäktige att ändra ståndpunkt men utan resultat än så länge.

Man efterlyser viljan att kompromissa.

– Kyrkoherden får chansen att möta flera generationer i en fullsatt kyrka. Hon borde ta den och göra så bra ifrån sig att man får lust att komma tillbaka.

– Istället klipper man av navelsträngen. Det är fullständigt obegripligt, säger Marcus Källström. Skolverkets regler för avslutning i kyrkan

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. Här kan du läsa om vad som gäller kring religiösa inslag i utbildningen och undervisningen.

Undantag gäller för fristående förskolor och skolor med konfessionell inriktning. I dessa får det förekomma konfessionella inslag i utbildningen men inte i undervisningen.

Att anordna samling i en kyrka eller någon annan religiös lokal inom ramen för religionsundervisning, eller i samband med avslutning eller en högtid som advent, är tillåtet för alla förskolor och skolor om det inte förekommer några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse.


Källa: Skolverket.se