Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Bygg gärna hotellet - men inte så här!

GÖTEBORGS NYA SILHUETT? Om den norske miljardären får som han vill kommer Drottningtorget att se ut så här om några år. Illustration: Semrén & Månsson Arkitektkontor AB

Posthuset ska byggas om till hotell. Här planeras ett storhotell med 550 hotellrum och trots att Posthuset är en mycket stor byggnad ryms inte detta i befintlig byggnad. I det förslag som nu är aktuellt för beslut avser man att uppföra två höga hus på 13 och 15 våningar inne på Posthusets gård.

 Den stora tillbyggnaden har mycket stor påverkan, inte bara för miljön kring Drottningtorget, utan även för hela stadsmiljön kring Stora Hamnkanalen.


 Om man står på Kämpebron och vänder blicken mot Drottningtorget ser man ut över det som är Göteborgs vackraste stadsrum. 1600-talets hamnkanal med Christine kyrka, Ostindiska kompaniets byggnad (nu Stadsmuseet), Rådhuset samt stadsarkitekt Carlbergs låga 1800-talsbebyggelse. Den byggnation som skett har anpassats i höjd och skala. När riksbanken byggdes om för några år sedan skedde en mycket sparsam påbyggnad. Att få två höghus i fonden kommer att kraftigt förändra stadsbilden i själva hjärtat av Göteborg.

 Den tydligaste och bästa argumenteringen för att man inte kan bygga enligt förslaget finns stadsbyggnadskontorets egna handlingar.


 Stadsbyggnadskontoret skriver följande:

 ”Ur kulturmiljösynpunkt bedöms förslaget ge stor negativ påverkan på riksintresset utmed Hamnkanalen inklusive de anslutande stadsmiljöerna kring Drottningtorget, Stora Nygatan/Vallgraven och Trädgårdsföreningen,

 En skala med ett omfattande influensområde som radikalt bryter med Göteborgs stadsbyggnadstradition.

 Hamnkanalens lugna stämning och slutna karaktär riskerar att brytas med en uppstickande volym i dess östra fond.

 Tillbyggnadsförslagets byggnadshöjd ovan Posthusets taknock riskerar att bryta den fridfulla stämningen utmed Stora Nygatan och försvaga Posthusets samtidigt monumentala effekt och dominerande inslag i stadsmiljön”.


 Den viktigaste frågan till de ansvariga politikerna i Byggnadsnämnden blir nu varför man vill gå vidare med ett förslag, där man själva så tydligt talar om hur felaktigt det är.

 Vi undertecknade ser det som väldigt olyckligt om det skulle bli beslut enligt det förslag som nu föreligger.

 Vi menar att Byggnadsnämnd och dess kontor måste omarbeta förslaget. Ta bort de höga tornen och bygg en lägre tillbyggnad mot Åkarplatsen. Då skonas både Stora Hamnkanalen och Posthusets fasad mot Drottningtorget.

 Vi har inget emot att Posthuset blir ett modernt hotell, men det bör inte ske enligt det förslag som nu föreligger.


 Stina Ejderoth-Linden, arkitekt

 Sören Eriksson, tidigare Byggnadsnämndsordf.

 Thorsten Hall, tidigare länsarkitekt

 Eva-Maria Hermansson, tidigare ledamot Byggnadsnämnden

 Ragnar Hjertén, arkitekt

 Gunnar Larsson, tidigare Byggnadsnämndsordf.

 Bengt Lidström, arkitekt

 Ingegerd Ågren, tidigare länsarkitekt