Bullar och godis ska bli bränsle i Göteborg

Foto: Joel Nilsson

Bullar och godis i bensintanken i framtiden? Javisst.

Etanol har kritiserats för att det kräver stora ytor jordbruksmark. Men nu byggs en anläggning i Göteborg som ska göra bränsle av gamla livsmedelsprodukter.

– Vi kommer att använda bröd och godis och degar, säger Linda Werner, teknisk chef på ST1, till Västnytt.

Framställningen av fordonsbränslet etanol har kritiserats för att det kräver användning av jordbruksmark. Men nu byggs en ny anläggning i Göteborgs hamn. Det handlar om andra generationens etanol som tillverkas av restprodukter från livsmedelsindustrin.

– Vi kommer att använda bröd och godis och degar. Sådant som innehåller kolhydrater, som man kan jäsa och sedan destillera till ett etanol, säger Linda Werner, teknisk chef på ST1 som står bakom anläggningen, till Västnytt.

Etanolfabriken ligger i anslutning till ST1:s raffinaderi på Hisingen och kommer att utnyttja samma infrastruktur. Projektet har fått stöd via EU-kommissionen.

Tanken är att tillverka 5 000 ton etanol, vilket motsvarar fem miljoner liter.

– Det motsvarar en liten del av det vi redan köper in, men det är ett viktigt tillskott eftersom den här etanolen är hållbar, säger Linda Werner till Västnytt.

"Matavfall är jättebra"

Etanolfabriken är ett pilotprojekt och det huvudsakliga målet är att visa på möjligheten av en hållbar produktion av biobränsle för fordon.

– Mycket av den etanol vi kör på i dag är svenskproducerad. Jag tycker att matavfall är ett jättebra sätt, speciellt i ett land som Sverige som inte har några andra möjligheter till drivmedel och som inte har någon matbrist, säger Anita Pettersson, universitetslektor på forskningsområdet Swedish center for resource recovery vid Högskolan i Borås, till GT.

Hon tycker att den bull- och godistillverkade etanolen låter som ett bra miljöval.

– Biogas är egentligen ännu bättre eftersom det är mer energisnålt att framställa den. Jämfört med fossila bränslen är det bara positivt. Det är en mycket mindre klimatpåverkan och miljöpåverkan.

Anläggningen ska stå färdig i början av 2015.