Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Annons Innehåll från Preem

Hon säkrar Preems framtid när oljan fasas ut

Linda Werner är en av Sveriges nyckelpersoner i arbetet för ett fossilfritt samhälle – och jobbar samtidigt på ett oljeföretag som är en av Sveriges största utsläppare. Hur går den till synes svåra ekvationen ihop?

Läs mer: Preem ska bli världens första klimatneutrala oljebolag


En framtid med elbilar ser de flesta som given. Men det är inte den enda lösningen. Dagens fordonsflotta, där 97 % har en förbränningsmotor, har en livstid på 17 år. Flytande fordonsbränslen kommer alltså behövas under lång tid framöver. Linda Werner är chef för Nya möjligheter, en tvärvetenskaplig grupp på sex personer på Preem som undersöker framtidens miljövänliga drivmedel och den teknik som krävs för att bli världens första klimatneutrala oljebolag.

– Man måste sikta mot stjärnorna för att nå till trädtopparna. Vi är igång och taggade på vår viktiga uppgift – att hitta alternativ till det fossila, säger hon.

Gigantiska utmaningar

Preem har länge varit en av landets största exportörer. Som ledande inom hållbarhet i sin bransch har företaget kommit en bit på vägen. Men att ställa om framgångsrika Preems fossila verksamhet till att arbeta med råvaror från den svenska skogen kräver en stor portion kunskap och mod.

– Den ofrånkomliga omställningen från en fossil till en grön ekonomi är enorm. Det är oerhört komplext och väldigt spännande att styra den här skutan. Vi har att göra på dagarna, så att säga, säger Linda Werner.

"Från det renaste till det smutsigaste"

En jordnära och skogsälskande värmlänning i exil, med stor kärlek till djur och natur. Det är kanske inte det första man skulle förknippa en person som jobbar på ett drivmedelsföretag med. Som utbildad civilingenjör i kemi började Linda Werner yrkesbanan inom skogsindustrin, som sedan fortsatte på Göteborgs VA-verk. Efter några år bytte hon bana totalt – och började på Preems konkurrent Shell, där hon var ung och brinnande i sin roll som miljöansvarig. Till slut ledde arbetet där henne ända in i maktens kärna – Europaparlamentet – med chans att påverka lagstiftningen kring transportbränslen.

– Många reagerade på att jag gick från det renaste till det smutsigaste: från dricksvatten till olja. Jag såg det som en möjlighet att göra skillnad i en bransch där det fanns och fortfarande finns mycket att göra i hållbarhetsfrågan.

Komplext och resurskrävande

Preem har, i egenskap av Sveriges största drivmedelproducent, en nyckelroll i Sveriges mål att vara fossilfritt 2045. Där är Linda Werners grupp Nya möjligheter en brygga mellan representanter från bland annat skogsindustrin och de smarta forskare som arbetar på nya drivmedelslösningar för framtidens fordon. Förutom el så är det bland annat restprodukter från den svenska skogsindustrin som gäller – och att förädla sågspån till drivmedel görs inte i en handvändning. Men gruppen gör mer än så; den har också stor kompetens när det kommer till koldioxid.

– Preem satsar stora resurser på teknik som ska fånga in den koldioxid vi släpper ut. Förhoppningen är att bli klimatneutralt senast 2045, och då är tekniken en viktig pusselbit. Ställer vi om till hög andel förnybart kan vi dessutom fånga in så kallad biogen koldioxid*, och därmed bli en "minusutsläppare", säger hon.
*biogen koldioxid är den koldioxid som ingår i det naturliga kretsloppet och som uppstår vid förbränning av biomassa.


Läs mer: Snart kan du fylla tanken med skogens rester


Fem Preem-initiativ för en grönare framtid
1. Preems raffinaderi i Göteborg var världens första talloljeraffinaderi. 2011 lanserades Preem Evolution Diesel, världens första diesel som delvis innehöll tallolja.
2. 2020 kommer Preem starta en testanläggning för att fånga in koldioxid vid raffinaderiet i Lysekil.
3. 2021 förväntas produktionen av pyrolysolja från sågspån vara igång tillsammans med Setra. Oljan fraktas sedan till raffinaderiet i Lysekil för att bli förnybara drivmedel.
4. Preem och Vattenfall samarbetar kring möjligheten till fossilfri vätgasproduktion genom vattenelektrolys, för tillverkning av bland annat förnybara drivmedel.
5. 2030 planerar Preem för att producera fem miljarder liter förnybara drivmedel varje år, vilket skulle innebära en besparing på mer än 11,6 miljoner ton koldioxid per år.