Annons Innehåll från Preem

Här är sanningen om Preems utbyggnad i Lysekil

"Preem skiter i miljön och vill bara tjäna pengar." Preems önskan att bygga ut raffinaderiet i Lysekil har skapat ramaskri och prövas nu av mark- och miljööverdomstolen. Men vad är egentligen sant och falskt i rapporteringen? Vi reder ut några av missförstånden.

Läs mer: Preem kommenterar utbyggnaden i Lysekil


"Utbyggnaden av Lysekil kommer att innebära en fördubbling av Preems utsläpp"

Det stämmer inte. Från år 2020 kommer utsläppen längs hela värdekedjan att minska – inte att öka. All ökning av lokala utsläpp kommer att kompenseras genom antingen minskade utsläpp i användarledet eller genom utsläppsreducerande åtgärder som exempelvis CCS, det vill säga infångning och lagring av koldioxid.

Om domstolen och regeringen beviljar det miljötillstånd som Preem ansökt om kommer raffinaderiet i Lysekil även kunna processa förnybara råvaror – vilket inte är tillåtet idag. En ökad produktion av förnybara produkter skulle innebära att Preem kan minska utsläppen från Sveriges transporter med flera miljoner ton koldioxid. Det är mångdubbelt mer än utsläppen vid raffinaderierna.

"Utbyggnaden är värsta tänkbara för klimatet"

Nej. Preems raffinaderier är idag två av världens mest koldioxideffektiva. Det innebär att ingen annanstans på jorden tillverkas bensin och diesel på ett mer klimatanpassat sätt än på den svenska västkusten där Preems raffinaderier ligger.

Drivmedelsbranschen är mitt uppe i en omställning från produktion av fossila drivmedel till förnybara alternativ, men den omställningen kommer att ta några år att genomföra. Under tiden är det viktigt att produkterna produceras på ett så hållbart sätt som möjligt.

Med dagens förutsättningar är det alltså mindre skadligt för klimatet om produkterna produceras hos Preem, jämfört med andra andra raffinaderier.

"Preem skiter i miljön och gör utbyggnaden bara för att tjäna pengar"

Tvärtom. Preems vilja att bygga ut raffinaderiet i Lysekil är helt avgörande för att Preem ska kunna ställa om produktionen från fossila till förnybara produkter och samtidigt förbli lönsamt. En viktig pusselbit i detta är att kunna rena den tjockolja som blir över från den ordinarie produktionen av bensin och diesel.

Faktum är att alla större investeringar som Preem gör i ökad produktion går till hållbara drivmedel, som förnybar diesel och bensin. Detta kommer att innebära investeringar på flera miljarder kronor i Preems raffinaderier, vilket kräver att Preem är fortsatt lönsamt under hela omställningen.

Fokus på hållbarhet är inget nytt för Preem. Redan 2008 antog Preem visionen att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle, och 2019 har Preem lanserat sitt första klimatmål: att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag innan år 2045.


Läs mer: Preem ska bli världens första klimatneutrala oljebolag