Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bonde får skjuta 100 gäss – bajsar sönder hans mark

Fåglarna äter upp kornas bete och förorenar marken med sin avföring.

En bonde Orust har nu fått tillstånd att skjuta fåglar på fridlyst mark.

Det handlar om 100 grågäss och kanadagäss. 

Upprinnelsen till beslutet är långvariga och omfattande problem med fåglarna på marken som är belägen på östra Orust. Markägaren har vid flera tillfällen försökt skrämma och jaga bort fåglarna utan att lyckas, vilket Bohusläningen var först med att rapportera. Tillståndet innebär att 50 grågäss och 50 kanadagäss får lov att skjutas.

Så här motiverar lässtyrelsen beslutet:

”Länsstyrelsen anser att risk finns för allvarlig skada och att skäl för skyddsjakt föreligger. Skyddsjakt kan komma att göra gässen mer känsliga för fortsatta skrämselinsatser. Skrämselinsatserna har inte tidigare visat sig tillräckliga för att avhjälpa problemet.”

”En hel del problem”

Vidare skriver länsstyrelsen att båda arterna av gäss ”har ökat i antal under många år och länsstyrelsen bedömer att jakt meddelad genom detta tillstånd inte äventyrar upprätthållande av gynnsam bevarandestatus hos arterna.”

– Grågåsen är en inhemsk art medan Kanadagåsen är en art som planterades in i Sverige på 30-talet. Fåglarna har ställt till med en hel del problem. De äter upp bete och förorenar med sin spillning, säger David Bruun, som handlagt det här ärendet på länsstyrelsen, till Bohusläningen.

Skyddsjakten får pågå fram till och med den 10 augusti.