Bohus havsbruk utreds för ekonomisk musselbluff

Bohus havsbruk bedriver odlingarna utanför Orust.
Foto: Divers Against Ghost Nets
Tidigare bilder från Divers Against Ghost Nets, visar att material legat och spökfiskat vid musselodlingarna.
Foto: Divers Against Ghost Nets

Musselföretaget Bohus havsbruk har fått miljontals kronor i olika stöd och bidrag. 

Nu har företaget granskats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Och i rapporten väcks misstankar om att Bohus havsbruk lurat till sig EU-bidrag, det avslöjar SVT Nyheter Väst

Bohus Havsbruk bedriver musselodlingar utanför Orust. Företaget har kritiserats vid ett flertal tillfällen tidigare. Bland annat för att det enligt kritiker förekommit marint skräp från odlingarna och material som spökfiskar. Samtidigt har ejdrar dött när de fastnat i deras anläggningar. 

Sommaren 2020 kunde GT avslöja att jordbruksverket utredde alla de stöd som myndigheten gett ut till Bohus havsbruk. Men företaget har hela tiden nekat till fel. 

Nu kan SVT Nyheter Väst avslöja att företaget utreds för ekonomisk brottslighet.

Påhittade leveranskedjor

I den sekretessbelagda rapporten från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) – som granskat företaget och som SVT Väst tagit del av – framkommer misstankar om att Bohus havsbruk skapat påhittade leveranskedjor inom den egna koncernen. Syftet ska ha varit att kunna begära mer pengar i EU-stöd. 

Det man enligt misstankarna har gjort är bland annat att låta ett bolag i samma koncern som Bohus havsbruk köpa in pråmar från Kina för ett pris på ungefär 106 000 kronor. Det bolaget har i sin tur sålt vidare pråmarna till Bohus havsbruk för omkring 289 000 kronor. 

Därefter har Bohus havsbruk sökt EU-stöd på just 289 000 kronor. Med andra ord, nästan tre gånger så mycket som inköpspriset låg på för det andra bolaget i samma koncern. 

Vill inte lämna några kommentarer 

Rapporten från Olaf har skickats till den svenska Ekobrottsmyndigheten som inlett en brottsundersökning. I nuläget är ingen person delgiven misstanke om brott. 

Göteborgs tingsrätt har nyligen också beslutat om så kallad kvarstad för bolaget. Enligt beslutet, som GT tagit del av, menar Jordbruksverket att det finns en ”sabotagerisk”, en risk för att Bohus havsbruk ska tömma bolaget på pengar för att slippa betala tillbaka felaktigt utbetalt stöd. Därför har tingsrätten nu frusit 3,8 miljoner av bolagets tillgångar.

När GT når Bohus havsbruks vd Katrin Persson säger hon att hon inte vet någonting om utredningen och att hon heller inte har några kommentarer. 

Som svar till SVT hänvisar ägarna i stället till ett dokument som de lämnat in i till tingsrätten. Där slår Bohus havsbruk ifrån sig misstankarna. 

Katrin Persson, Bohus havsbruk.
Foto: Daniel Olsson

”Allt material och utrustning Bohus Havsbruk har köpt har skett till marknadspriser med tillhörande referensofferter”, står det i dokumentet, enligt SVT.

Bohus havsbruk menar att det inte är några konstigheter med att det blir en prisökning inom koncernen. De menar att företaget som importerar pråmen står för stora kostnader som inte går att utläsas bara genom att granska inköpskostnader. Pengar som då, enligt företaget, behöver läggas på i nästa försäljning. 

Bohus havsbruk har också överklagat beslutet om kvarstad.

Annika Lundby, åklagare i ekobrottsmålet, vill inte lämna någon kommentar och hänvisar till sekretess. 


Ejdrar fastnar i Bohus havsbruks nät