Blåmusslorna på Västkusten hotade

Blåmusslorna riskerar att dö ut.
Foto: IVL Svenska miljöinstitutet
Forskaren Åsa Strand ska tillsammans med ett forskarteam undersöka hotbilden av blåmusslan och vad som kan göras för att rädda den.
Foto: IVL Svenska miljöinstitutet

De senaste åren har allt fler rapporter från allmänheten pekat på att blåmusslan har minskat i Sverige. Anledningen tros vara klimatförändringar och främmande arter.

Nu får rapporterna forskarna att reagera.

– Forskare i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar, och det är svårt att göra något åt, säger marinbiologen Åsa Strand.

Mussel- och ostronbankar minskar i Europa. Tecken tyder på att en liknande situation har börjat uppstå i Sverige. Tydligaste tecknet är att många rapporter kommer in till myndigheter utifrån allmänhetens observationer. 

– Vi kan inte säga med säkerhet att de håller på att försvinna. För fyra år sedan började vi få in dessa rapporter från allmänheten, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

– I södra Danmark ner mot Tyskland har man sett en minskning av blåmusslan. Jämfört med Sverige är det inte samma havsmiljö, där är det högt tryck på kusterna på grund av alla transporter som belastar havsmiljön. Det är vi mer förskonade från, säger hon.

Nu ska Åsa Strand tillsammans med ett forskarteam undersöka om blåmusslan är lika hotad i Sverige.

Klimatförändringar hotar

Åsa Strand berättar att projektet ska bedöma bivalvbankarnas biologiska värde genom att kartlägga förekomst och genetisk variation mellan olika bestånd. De ska även undersöka metoder som kan stärka ostronens och musslornas utveckling och ta reda på vilken påverkan främmande arter har på bestånden.

– Forskare i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter. Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet, missgynnas av varmare vintrar.

– Och klimatförändringar, är svårt att göra något åt, tillägger hon.

Kan få konkurrens av främmande art

Havsostronet är en främmande art som forskare tidigare har misstänkt ska kunna vara ett hot mot blåmusslan. Men än i dag vet man inte säkert.

– Vi vet väldigt lite om hur främmande arter påverkar det inhemska ostronet. Vi kommer titta på om det finns någon konkurrens mellan havsostronet och blåmusslan eller om de kan existera tillsammans.

Blåmusslor trivs bäst i grunda havsvattenområden med goda strömmar eftersom de livnär sig på plankton i strömmarna. Musslornas filtrerande förmåga förbättrar också vattenkvaliteten på många sätt.