Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Bilder avslöjar livs- faran på sjukhuset

Räddningstjänstförbundets bilder visar hur sängar och patienter i sjukhuskorridorer blockerar utrymningsvägar och äventyrar säkerheten för både personal och patienter. Foto: RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
GÖTEBORG. Sängar i korridorer, sängar som blockerar utrymningsvägar.
Bilderna i GT visar hur sjukhuset NÄL gång på gång åsidosatt patientsäkerheten.
- Ledningen har lovat bot och bättring. Men situationen har snarare blivit värre, säger Bo Carlsson (C), direktionsordförande för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

FAKTA

Detta har hänt


21 januari 2009. NU-sjukvården förbjuds att placera patientsängar i korridorer eller andra kommunikationsytor på alla avdelningar.
2 februari-24 juni. Brott mot förbudet upptäcks vid två av tre besökstillfällen. Det handlar om sju felplacerade sängar på tre olika avdelningar. Uppgifter säger att man brutit mot förbudet vid mer än 50 tillfällen under perioden.
21 september samt vid tre besök i december hittas ett tjugotal felplacerade sängar. Merparten på akuten och medicinkliniken.
I slutet av december öppnar sjukhuset en "dragspelsavdelning" som ska råda bot på patienttopparna.
21 december visar den interna brandskyddsronden att sjukhusen haft inte mindre än 694 felplacerade sängar sedan den 14 september. Trenden är ökande.
12, 14 och 26 januari observeras 29 felplacerade sängar vid räddningstjänstförbundets återbesök. De flesta på medicinkliniken och akuten. Problemen har förvärrats, trots "dragspelsavdelningen".
10 februari. Räddningstjänstförbundets direktion utfärdar ett totalförbud kopplat till ett vite på 200 000 kronor.
26 februari. Västra Götalandsregionen överklagar beslutet till länsstyrelsen.

Räddningstjänstförbundet har slagit till med storsläggan mot Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL. Med hot om vite på 200 000 kronor per avdelning och tillfälle förbjuds sjukhuset att placera patientsängar i korridorer eller andra kommunikationsytor.
Förbudet gäller samtliga kliniker och avdelningar från 1 maj och ett år framåt.
Beslutet fattades av Bo Carlsson och vice ordförande Margret Jonsson efter en rad oanmälda inspektioner det senaste året.

Väldokumenterat

- Alltihop är mycket väldokumenterat. Både i bilder och i tid, säger Bo Carlsson. Ledningen valde att inte lyssna och då gjorde vi så här.
- Vissa tider såg det för jävligt ut med åtta sängar per avdelning. Somliga tomma, andra med patienter i, intygar Max Faye-Weyle, som gjorde tillsynen.

Överklagat beslut

Överbeläggningar på landets sjukhus är snarare regel än undantag.
Och ibland finns det inga andra utvägar än att lägga patienterna i korridorer, dagrum och andra utrymmen, menar de ansvariga GT talat med. Man kan ju inte slänga ut svårt sjuka människor.
Därför har Räddningstjänstförbundets vitesbeslut, det första någonsin i Norra Älvsborg, överklagats till länsstyrelsen av Västra Götalandsregionen.

"Orimligt krav"

- Vi vill se en prövning, säger chefsjuristen Birgit Bratt. Det här är ett orimligt krav, alltför generaliserande. Vi kan inte ha högsta kapacitet för alla eventualiteter. Det skulle innebära enorma lokaler.
Sjukhuschefen Ulf Almqvist håller med:
- Vi respekterar brandskyddet. Vår ambition är att minimera antalet patienter i korridorerna. Men det är ett orimligt krav att aldrig kunna ha dem där, säger han.
Sjukhuset brottas fortfarande med överbeläggningar.
- Det accelererade i slutet av förra året och fortsätter, säger Ulf Almqvist. Särskilt på medicinkliniken som har många akutpatienter.
Bo Carlsson tror att man vinner i länsstyrelsen.
- Vi är inte oroliga. I det här fallet finns det ingenting att diskutera, säger han.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!