Bert gjorde miljonvinst
– får även lönebidrag

"Det är mycket i samhället som inte är rimligt," säger Bert Karlsson.
Foto: Dragan Mitrovic
Tidigare har Bert Karlsson kritiserat andra bolag i flyktingbranschen för att vara giriga – nu svarar han: "Jag skattar i Sverige, det gör inte dem. Jag följer bara det system som finns."
Foto: Dragan Mitrovic

Han kritiserar andra bolag i flyktingbranschen för att vara giriga.

Men själv gör Bert Karlssons bolag Jokarjo nu en vinst på nästan 24 miljoner kronor.

GT kan avslöja att bolaget samtidigt får miljontals kronor per år i lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

– Det är mycket i samhället som inte är rimligt, säger Bert Karlsson.

Jokarjo AB i Skara, som ägs av Bert Karlssons barn - men som Bert grundat och leder som vd, tjänar miljoner varje månad på flyktingströmmen till Sverige.

Och alla bolagets kurvor pekar uppåt.

För 2014 ökade vinsten jämfört med 2013 med 460 procent, från 4,2 miljoner till 23,6 miljoner kronor (efter finansnetto). Och när bolaget nyligen kom med sin årsredovisning spår Bert Karlsson att verksamheten kommer fortsätta uppåt även i år.

Och det är skattebetalarna som får stå för den absoluta merparten av pengarna, genom Migrationsverkets utbetalningar till bolaget.

Nästan 6 miljoner i lönebidrag

Men GT kan nu också avslöja att vinsten blivit ännu högre genom att vd Bert Karlsson sett till att få lönebidrag för stora delar av bolagets personal.

Under de senaste två åren har Arbetsförmedlingen betalat ut nästan sex miljoner kronor i lönebidrag till Bert Karlssons bolag - 1,6 miljoner kronor 2013 och 4,2 miljoner 2014.

Även lönebidragen är kostnader som skattebetalarna står för.

– Vi följer bara det regelsystem som finns. Vi anställer många invandrare på våra anläggningar och tar ansvar för att människor ska komma ut i arbetslivet. Det är en liten del av helheten som vi har i lönebidrag. Vi har nästan 200 anställda, säger Bert Karlsson.

"Följer bara det system som finns"

Enligt årsredovisningen hade Jokarjo AB förra året 63 årsanställda som delade på 18,4 miljoner kronor i löner.

Lönebidraget som staten sköt till landade samma år alltså på 4,2 miljoner.

– Ja, det blir ett antal personer med lönebidrag på varje ställe och har man tjugo ställen så blir det ju en del, säger Bert Karlsson och menar att pengarna går tillbaka till verksamheten.

– Med hjälp av de här bidragen har vi kunnat ha cirkusföreställningar, svenskundervisning och nattpersonal som vi egentligen inte behöver.

Du har en verksamhet som får sina inkomster från skattemedel. Samtidigt sänker du kostnaderna genom skattemedel. Är det rimligt tycker du?

– Det är mycket i samhället som inte är rimligt. Jag sätter inga regelverk. Om jag inte hade fått de bidragen så hade vi haft högre priser i stället.

Eller tagit ut lägre i vinst?

– Det kan vi inte, då kan vi inte utveckla företaget. Du vet inte vilka risker vi tar, det vet vi först när vi slutat. Då kan vi stå där med en massa fastigheter och investeringar.

Tidigare har du kritiserat giriga riskkapitalister som driver boenden för ensamkommande flyktingbarn som gör massiva pengar på verksamheten. Är inte det precis det du gör nu?

– Jag skattar i Sverige, det gör inte dem. Jag följer bara det system som finns. Det är självklart att jag utnyttjar och precis som alla andra företagare använder det system som finns.


Följ GT på Facebook och Twitter för de senaste västsvenska nyheterna.

Jokarjo AB

Jokarjo omsättning 2014: 171 miljoner kronor (utbetalas av Migrationsverket)

Vinst efter finansnetto: 23,6 miljoner kronor – motsvarande två miljoner kronor per månad eller 66 000 kronor per dag. Vinstmarginalen blir närmare 14 procent.

Lönebidrag för 2014 (utbetalas av Arbetsförmedlingen): 4,2 miljoner kronor, lönebidrag 2013: drygt 1,6 miljoner kronor. Totalt lönebidrag under två år: 5,8 miljoner kronor.

Aktieutdelning 2014: två miljoner kronor

Aktieutdelning 2013: 800 000 kronor.

Ägare: Johanna Karlsson, 38, och Joakim Karlsson, 47 (Bert Karlssons barn)

Vd: Bert Karlsson, 70.

Syftet med lönebidraget är, enligt Arbetsförmedlingen, "att öka den arbetssökandes möjligheter att få ett arbete där hans eller hennes kompetens och färdigheter tas tillvara".