Behandling mot cancer skräddarsys

7 000 KVINNOR (och ett fåtal män) drabbas årligen av bröstcancer. Nästan tre fjärdedelar överlever. I framtiden kan skräddarsydd behandling rädda ännu fler liv.
Foto: Petra Jonsson

GÖTEBORG. Skräddarsydd behandling mot bröstcancer. 

Det kan bli verklighet. 

En ny upptäckt på  Sahlgrenska Akademin i Göteborg visar att generna har stor betydelse för att skilja ut aggressiv från mindre aggressiv cancer.

-  Det kan räcka med ett enda prov från tumören för att se vilka kvinnor som bör få extra behandlingsinsatser, säger Malin Karlsson, molekylärbiolog och en av forskarna.

Slipper överbehandling

 I förlängningen skulle det kunna betyda att kvinnor med god prognos kanske slipper överbehandling och till och med operativa ingrepp där man avlägsnar bröstet. 

 Risken att underbehandlas skulle också kunna undvikas.

 De 51 olika generna som visar kvinnans överlevnads-chanser har inte varit kända tidigare.

Undersökt avlidna

 -  Vi har undersökt bröst-tumörer från personer som avlidit av sin sjukdom och från patienter som fortfarande levde tio år efter diag-nosen. Det som skilde grupperna åt var de 51 generna som de som överlevde hade som gemensam nämnare.

 Forskargruppen på Sahlgrenska Akademin har även undersökt ett protein, BTG2, som också visade sig vara en så kallad markör.

 -  Proteinet fanns oftare hos patienter som överlevt i minst fem år efter diagnosen, jämfört med de som avlidit dessförinnan.