Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Badförbud på två badplatser i Vänersborg

Kommun avråder från bad på två badplatser i Vänersborg. Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Två badplatser i Vänersborg har förlagts med badförbud.

På badplatsen Skräcklan har dessutom mängden tarmbakterier ökat sedan den förra mätningen.

– Det ser till och med värre ut nu än tidigare och ingenting talar för att det kommer gå ner. Det ligger vid den övre detektionsgränsen, så det är jättemycket bakterier, säger Erik Casselbrant, miljö- och hälsoskyddschef till Ttela. 

Sedan tidigare har höga halter av tarmbakterien e-coli uppmäts i vattnet på badplatsen Skräcklan i Vänersborg.

Bakterierna kan leda till feber och magsjuka och kommunen har därför avrått från bad på platsen.

Nu visar det sig att mängden bakterier på Skräcklan ökat ytterligare sen kommunens mätning under förra veckan.

– Det ser till och med värre ut nu än tidigare och ingenting talar för att det kommer gå ner. Det ligger vid den övre detektionsgränsen, så det är jättemycket bakterier, säger Erik Casselbrant, miljö- och hälsoskyddschef på Väneresborgs kommun till Ttela.

Kanadagäss kan ligga bakom

Därför står avrådan om bad på platsen fast. För att kommunen ska häva förbudet krävs att halterna är under smärtgränsen flera mätningar i rad och därför tror man nu att Skräcklan som badplats blir oanvändbar sommaren ut.

Kommunen misstänker att bakterien har sitt ursprung i avföring från kanadagäss som finns i området och kommunen har därför satsat extra på att stöda upp bajset på platsen.

På badplatsen Gaddesanna har badgäster drabbats av ett annat problem, då flera rapporterat att de drabbats av klåda efter att ha tagit sig ett dopp i vattnet.

Vattenloppor biter badgäster

Enligt Ttela beror det med största sannolikhet på så kallade cerkarier, eller vattenloppor, som kan skapa obehag för människor.

– Det är en parasit med en avancerad livscykel, och de kan ibland missta människan för en fågel. De vill gärna vara i grunt och varmt vatten vilket gör att det i första hand är barn som drabbas, säger Casselbrant till tidningen.

Förekomster av cerkarier kan inte mätas via vattenprover utan kommunen har förlitat sig på allmänhetens rapporter för att avråda från bad på platsen.

Cerkarierna försvinner i takt med att det blir kallare i vattnet.