Avloppstester visar: Så knarkar göteborgarna

Erik Nord är chef i polisområde Storgöteborg
Foto: HENRIK JANSSON
Kokain är vanligare i rikare områden enligt rapporten.
Foto: Colourbox

Narkotika används på olika sätt i olika områden i Göteborg. 

Det insinuerar en ny rapport som mätt narkotikahalter i Göteborgs avloppsvatten. 

Bland annat kan man se skillnader mellan mer och mindre välbärgade områden. 

– Det kan nog vara en ögonöppnare, säger Erik Nord, chef i polisområde Storgöteborg. 

I områden med högre socioekonomisk status är kokain en vanligare drog än i områden med lägre inkomster. I villaområden i västra Göteborg tas det mer droger på helgerna jämfört med områden på Hisingen där användningen är mer jämt fördelad över veckan. 

Det visar en ny rapport baserad på en studie gjord på avloppsvattnet i Göteborg. Den har tagits fram i samverkan mellan Göteborgs stad och Polisområde Storgöteborg. 

– Vi har ju bilden av att det är brett och att det finns utanför det som vi traditionellt ser som missbrukarmiljöer. Det bekräftar väl den här rapporten, säger Erik Nord.

Det är forskare på RISE (Research Institutes of Sweden) som analyserat proverna tagna mellan den 16-22 juni i år. 

”Kan vara en ögonöppnare”

Vattnet är taget från fyra olika pumpstationer som finns i fyra olika områden. 

Det rör sig om Oxledsvägens pumpstation, Nurumsgärdets pumpstation Kosmosgatans pumpstation och Ryaverket.

Substanserna man kollat på är huvudsubstanserna i kokain, amfetamin, metamfetamin, cannabis, tramadol och MDMA.

Området vid Oxledsvägens pumpstation kategoriseras som ett starkt socioekonomiskt område. Där tas vatten upp från Västra Göteborg och det täcker ett område med mycket villor. 

Där ser man i rapporten tydliga toppar och dalar under veckan. Under topparna är kokainnivåerna högre än i andra områden. 

– Det är väl heller ingen våldsam nyhet, att det finns även i mer välbeställda områden var tidigare ett antagande men nu ser vi att det är så. Då kan man utforma olika åtgärder inom polisen men också inom staden och samhället i övrigt om man vet vad man ska göra med den informationen, säger Erik Nord. 

Tror du att det är relativt okänt att det kan se ut så i rikare områden? 

– Kanske, så kan det nog vara. Att man inte riktigt vill se det och förstå. Det kan nog vara en ögonöppnare för några.

Kokain vanligast på helgerna 

Norumsgärdes pumpstation ligger på Hisingen och tar upp vatten från ett område med lägenheter, radhus och villor. Här är narkotikahalterna jämt fördelade över veckan. Nivåerna av amfetamin är högre än i övriga områden. Även tramadol-nivåerna är höga. 

Kosmosgatans pumpstation ligger i Bergsjön och tar även den upp vatten från ett blandat område med både lägenheter, villor och radhus. Även här är det högre halter av tramadol som sticker ut. 

Det framgår också i rapporten att nivåerna av THC, som finns i cannabis, är jämt fördelade i Göteborgs avloppsvatten under veckans sju dagar. Däremot ökar halterna av kokain, amfetamin och MDMA på helgerna. 

Polisen säger att tanken är att fortsätta göra undersökningar likt den här. Erik Nord vill understryka att underlaget i nuläget fortfarande är tunt eftersom man enbart genomfört den här undersökningen

– Det är viktigt att få ett mer vetenskapligt underlag och att vi fortsätter med det arbetet nu de kommande åren, säger Erik Nord.

Preparaten som rapporten kollar efter

Kokain: Är ett centralstimulerande preparat, utvinns från kokabusken.

Amfetamin: Är ett syntetiskt centralstimulerande medel.

Metamfetamin: Är ett syntetiskt centralstimulerande medel som är kraftfullare och mer beroendeframkallande än amfetamin. 

Cannabis: Är en psykoaktiv drog som utvinns från plantor. 

Tramadol: Tillhör gruppen opioider och är nära besläktad med morfin och heroin.

MDMA: Även kallat Extasy är ett centralstimulerande narkotikapreparat.


UR ARKIVET: 58 ton marmorskivor gömde enormt cannabisbeslag

Cannabis värt 120 miljoner hittades i Göteborgs hamn.