Arkeologernas sensationella fynd under utgrävningen

Kyrkan är troligen Sveriges äldsta tegelkyrka.
Foto: Pressbild / Lödöse museum

Arkeologer i Dalsland har löst ett av landskapets största historiska mysterier.

Efter en veckas intensivt arbete vid ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka har man kunnat konstatera att det troligen är den äldsta telekyrkan i Sveriges historia.

Ett resultat som arkeologerna beskriver som sensationellt.

– Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige, säger Christian Mühlenbock, museichef vid Lödöse museum i ett pressmeddelande.

Det är i de dalsländska skogarna som ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka ligger och under en vecka i maj arbetade arkeologer från Lödöse museum i Lilla Edets kommun intensivt på platsen för att lösa mysteriet kring dess datering.

Nu ska resultaten av utgrävningen analyseras.
Foto: Pressbild / Lödöse museum

Nu har man kunnat konstatera att kyrkan troligen är den äldsta tegelkyrkan i Sverige, med anor från 1200-talet.

– Tack vare den arkeologiska undersökningen har vi kunnat belägga att tegelkyrkan i Edsleskog byggdes åtminstone under tidigt 1200-tal, om inte ännu tidigare! Vi har hittat flera mynt som vi har daterat till 1200-talets början. Även murverket talar om för oss att det kan röra sig om riktigt tidiga dateringar då teglet har väldigt stora dimensioner som brukar förknippas med tidig tegelslagning, säger Anton Lazarides, fältarbetsledare vid undersökningen i ett pressmeddelande.

”Det är nog dags att skriva om historieböckerna”

– Tegel var ett mycket exklusivt material vid denna tidpunkt. Och en stor nymodighet i Skandinavien. Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige. Att en sådan byggnad restes i norra Dalsland visar tydligt att det ansågs av största vikt att befästa kyrkans makt i området. Det är nog dags att skriva om historieböckerna, säger Christian Mühlenbock, museichef vid Lödöse museum i ett pressmeddelande.

Nu väntar flera vetenskapliga dateringsmetoder på bland annat brända ben, träkol och tegel för att kunna säkerställa resultaten.