Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Utmaningar för välfärden – när antalet äldre personer ökar

Här är några av dagens inrikesnyheter.
Antalet personer som är 80 år eller äldre förväntas öka med 65 procent fram till 2040. Det innebär stora utmaningar för välfärden. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Till år 2040 kommer Göteborgsregionen ha ökat från 1 miljon invånare till 1,25 miljoner invånare, visar en ny prognos från Västra Götalandsregionen.

Samtidigt beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre öka med 65 procent i Västra Götaland visar prognosen.

Befolkningen fortsätter att öka i Västra Götaland. Enligt en ny befolkningsprognos från Västra Götalandsregionen förväntas antalet invånare i Västra Götaland växa till 1,95 miljoner invånare år 2040.

Den största befolkningsökningen förväntas under 2019 för att sedan trappas ner varje år därefter. Och det är i Göteborgsregionen som den största befolkningsökningen sker.

Från år 2018 till 2040 förväntas Göteborgsregionen öka från 1 miljon invånare till drygt 1,25 miljoner invånare. Det är en ökning på 22 procent.

Antalet äldre personer ökar

Därefter kommer Sjuhärad som ökar med nio procent och sen Fyrbodal som ökar med tre procent.

Göteborgsregionen är det område som ökar mest. Foto: Samhällsanalys / Västra Götalandsregionen

Befolkningsökningen för även med sig utmaningar. Från 2018 till 2040 förväntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 65 procent. De äldre förväntas öka från 86 000 personer till 142 000 de åren.

I prognosen nämns även svårigheterna kring att antalet äldre personer ökar så kraftigt. Det kommer bland annat att ställa stora krav på en utbyggnad av hemtjänsten men också flera andra samhällstjänster i kommunen.