Anmäler skola - pappa utpekad som kriminell

"Faciliterad kommunikation" är en metod som främst används för elever som har autism och utvecklingsstörningar. Den går ut på att en utbildad "faciliterare" stöttar elevens hand och på så sätt hjälper denne att träffa rätt bokstäver på ett tangentbord. OBS! Bilden är arrangerad
Foto: GT

GÖTEBORG. Genom en hårt kritiserad kommunikationsmetod ska en elev på en gymnasiesärskola ha uppgett att hennes pappa har utsatt henne för brott, någonting som varken polis eller åklagare har funnit något stöd för.

Skolan ska även aktivt ha hindrat pappan från att träffa sin dotter i nästan ett år.

Nu anmäls skolan, som ligger i Göteborgs kommun, till Skolinspektionen.

En pappa till en dotter i en gymnasiesärskola anmälde i början av augusti Göteborgs stad för brister i verksamheten och kränkning av hans dotter.

Flickan är född med ett förståndshandikapp och kan, enligt anmälan, endast kommunicera med omvärlden i begränsad omfattning.

På flickans gymnasieskola har man sedan 2010 använts sig av en kommunikationsmetod kallad "Faciliterad kommunikation". När metoden användes på flickan, mot hennes familjs och gode mans vilja, förmedlades att hennes pappa hade utsatt henne för brott. Då tog skolan kontakt med hennes boende för att förhindra kontakt.

Anklagelserna mot pappan lades ner av polis och åklagare då det inte fanns någonting som tydde på att de skulle vara sanna. Skolan fortsatte trots detta att aktivt förhindra pappan att umgås med sin dotter.

Hårt kritiserad metod

Nu begär Skolinspektionen ett yttrande från Göteborgs stad där de ska svara på ett antal frågor kring användandet av metoden.

"Faciliterad kommunikation" är en metod som har kritiserats hårt av både experter och Skolinspektionen. Man menar att det inte finns någon vetenskaplig grund för metoden och i augusti liknade ett flertal professorer och läkare metoden med leken "anden i glaset" i ett öppet brev  till kommunen.

Metoden, som främst används för elever som har autism och utvecklingsstörningar, går ut på att en utbildad "faciliterare" stöttar elevens hand och på så sätt hjälper denne att träffa rätt bokstäver på ett tangentbord.

"Det tycker vi är fel"

Eva Nordin-Olsson, ordförande i Autism- och Aspergerföreningen, sa till GT i augusti att det är faciliterarens hand som styr eleven.

– Det är antagligen omedvetet, men när bara eleven får se ett budskap, kommer ett svar som inte alls har med frågan att göra. Det här fungerar enbart när både faciliteraren och eleven ser budskapet samtidigt, det tycker vi är fel och pekar på att det inte fungerar. Elevens kommunikation ska inte tas över av någon annan, sade hon.