Anhöriga slog larm – långt innan treåringen dödades

Under lördagen häktades en man av Skaraborgs tingsrätt, misstänkt för mord på pojken och för grov misshandel av pojkens syskon.
Foto: ALEX LUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

En treårig pojke är död.

Ett syskon till pojken har vårdats på sjukhus för skador.

En man i barnens närhet sitter häktad misstänkt för mord och grov misshandel av barnen.

Nu berättar anhöriga till familjen om hur de slagit larm hos socialtjänsten under lång tid gällande barnens trygghet – men att de upplever att de inte fått gehör.

– Vi är många runtomkring som har varit oroliga och som har ringt och anmält detta till socialen, säger en anhörig.

Det var i tisdagskväll som en treårig pojke fördes till ett sjukhus i Skaraborg med allvarliga skador. Morgonen därpå anhölls en man misstänkt för försök till mord och misshandel. Treåringens liv gick dock inte att rädda och pojken avled på sjukhus på onsdagskvällen. Då skärptes misstankarna mot den anhållne mannen till rubriceringen mord. 

Under lördagen häktades mannen av Skaraborgs tingsrätt misstänkt för mord på pojken och för grov misshandel av pojkens syskon. Mannen misstänks på sannolika skäl, den högre misstankegraden.

Mannen nekar till anklagelserna.– Vi involverades inte i det här under tisdagen, men när det äldsta barnet dog så blev vi kontaktade. Vi åkte så klart genast till sjukhuset, säger anhöriga till familjen.

De berättar med värme om den treårige pojken: 

– Han var världens gulligaste unge. Busig och med spring i benen. Väldigt uppmärksamhetssökande och ville alltid vara delaktig. Han var väldigt glad och en glädjespridare.

På sjukhus vårdades också ett syskon till treåringen, också ett litet barn, för andra typer av skador. Och de anhöriga, som säger att de länge misstänkt att barnen var otrygga i sin hemmamiljö, fick sina värsta farhågor bekräftade den dagen.

”De har blundat helt”

Enligt de anhöriga var det länge sedan de för första gången hörde av sig till socialtjänsten för att berätta om sin oro för barnen. Detta gjorde man redan innan mannen som nu misstänks för mord och grov misshandel fanns i barnens liv.

– Vi är många runtomkring som har varit oroliga och som har ringt och anmält detta till socialen. Men vi upplever att de har blundat helt för detta och inte tagit det på allvar. Vi har inte hört talas om några hembesök eller kontroller, på sin höjd har de ringt ett samtal, hävdar de anhöriga.

De anser att socialtjänsten borde ha gripit in i ett tidigare skede och säger att det är flera anhöriga till familjen som har slagit larm i omgångar.

– Men vi har inte hört någonting om att de har tagit dessa samtal på allvar, uppger de anhöriga.Socialtjänsten i kommunen bekräftar för P4 Skaraborg att de har haft viss kontakt med den aktuella familjen men vill av sekretess- och utredningsskäl inte gå in på hur omfattande arbetet har varit. Efter dödsfallet har de inlett en utredning enligt Lex Sarah och har gjort en anmälan till Inspektionen för vård om omsorg, Ivo, för att utreda om de skulle ha gjort någonting annorlunda.

De anhöriga till familjen ser detta som ett sätt för socialtjänsten att ”rädda sig själva”.

– Först nu, när ett litet barn ligger kall i en frys på bårhuset, så agerar de.

Överlevande barnet omhändertaget

Det överlevande syskonet har blivit omedelbart omhändertaget enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Något som de anhöriga också vänder sig emot. 

Flera familjemedlemmar har, enligt de anhöriga som GT pratat med, nu erbjudit sig att ta hand om syskonet.

Foto: SHUTTERSTOCK / SHUTTERSTOCK

– Vi och flera andra har gett oss till känna och sagt att vi kan ta hand om barnet. För oss är det självklart att barnets bästa – efter de här traumatiska upplevelserna – är att få vistas med människor som han känner och är trygg hos. Sen när blev det barnets bästa att skickas i väg med en främling?

De anhöriga hävdar att de nekades att säga hejdå till syskonet innan det skulle flyttas av socialtjänsten.

– Det var fruktansvärt. Vi vill ju bara erbjuda en trygg punkt, efter allt som har varit.

Socialtjänsten: ”Det är väldigt komplext”

Nu svarar socialchefen i den aktuella kommunen på kritiken.

– Först och främst är det en fruktansvärt tragisk händelse som berör väldigt många. Främst familj och anhöriga så klart, men även oss i förvaltningen, säger chefen.

Personen fortsätter:

– Som du förstår kan vi inte bemöta de anhörigas kritik, eftersom vi har en sekretess att förhålla oss till. Dessutom vill vi avvakta Lex Sarah-utredningen, säger socialchefen.

Hur agerar socialtjänsten när det kommer in orosanmälningar?

– När en orosanmälning kommer in görs alltid en skyddsbedömning, det är lagstiftningen som säger det. Det ska göras inom 24 timmar. Sedan har vi 14 dagar på oss att bedöma om vi ska inleda en utredning eller inte, säger chefen.

Vad krävs för ett tvångsomhändertagande?

– En LVU görs när man provat allt annat. Det är en form av sista utväg när en insats inte kan hittas på frivillig väg. Det är många saker som ska uppfyllas, och det är förvaltningsrätten som gör en sådan bedömning, säger chefen.

– Det handlar om flera kriterier, till exempel fysisk eller psykisk misshandel och drogmissbruk. Det kan ske både utifrån en föräldraförmåga eller barnets situation. Det ska också ha pågått under en längre tid. Det är väldigt komplext.

Varför placeras ett barn i ett fosterhem i stället för med anhöriga?

– I generella termer kan man säga att i en akut situation brukar myndigheten initialt använda ett jourfamiljehem för att utreda vad som är bra för barnet i ett längre perspektiv. Sedan ska man alltid titta på nätverket och utreda det, men det gör man beroende på situationen. Det kommer i nästa fas, säger socialchefen.

De anhöriga upplever att de inte fått gehör, trots att de slagit larm?

– Som jag sa, jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet. Dels utifrån att det pågår en polisutredning, dels utifrån vår egen utredning.

De anhöriga upplever att Lex Sarah-anmälningen är gjord för att rädda er själva?

– Vi är skyldiga att anmäla oss själva enligt lag. Ibland kan det vara så att man först utreder ett missförhållande internt, men utifrån att detta är en sådan fruktansvärd händelse gjorde vi direkt en anmälan till Ivo. Det är inget vi gör för att skydda oss, det handlar snarare om transparens och öppenhet, säger socialchefen.