Domen: Ali Khan- advokaten utesluts

Är advokat för släktnätverket Ali Khan
Edip Samuelsson utesluts ur advokatsamfundet.
Foto: ANDERS WEJROT
Beslutet från Högsta domstolen kom på tisdagen.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Edip Samuelsson, släktnätverket Ali Khans advokat, utesluts ur Advokatsamfundet.

Det slås fast i ett beslut i Högsta Domstolen i dag. 

I beslutet står det bland annat att ”Edip Samuelsson har på ett allvarligt sätt åsidosatt god advokatsed” – efter att ha läckt information till ett vittne. 

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet, säger att fler kan komma att uteslutas i framtiden efter det här beslutet. 

– Fönstret att inte bli utesluten krymper med anledning av beslutet. Det blir vägledande för kommande praxis, säger hon.

Det var förra året som tre åklagare anmälde advokaten Edip Samuelsson för att ha brutit mot god advokatsed.

Anledningen var att Samuelsson ansågs ha kontaktat ett alibivittne innan polisen kunnat förhöra personen. Under samtalet ska advokaten ha förmedlat information från sin klient inifrån häktet – något som bryter mot god advokatsed. 

Anmälningarna utreddes av Advokatsamfundets disciplinnämnd och den 20 augusti 2020 fick han en varning, samt en straffavgift på 50 000 kronor. 

Justitiekanslern överklagade dock beslutet och ansåg att advokatsamfundet skulle gå ännu längre – och helt utesluta Edip Samuelsson. 

Så blir det också nu, enligt ett beslut i Högsta domstolen. 

Avslagit överklagan

I domen, som föll på tisdagen, står det: ”Överträdelserna som han har gjort sig skyldig till är av det slag som riskerar att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och frihetsberövade personer”. 

Edip Samuelsson menar själv, genom sitt ombud Tomas Nilsson, att han ”alldeles uppenbart inte haft för avsikt att på något sätt försvåra sakens utredning”, utan att ”syftet var att klarlägga försvarets egen bevisning och att denna var relevant för den brottsmisstanke som åklagaren hade lagt klienten till last”. 

Vittnets uppgifter handlade om att den misstänkte personen sov hos vittnet vid samma tidpunkt som brottet misstänktes ha begåtts. 

Edip Samuelsson menar också att den exakta tidpunkten gick att läsa sig till i offentliga handlingar, även innan han kontaktade vittnet. 

Det håller dock inte Högsta domstolen med om. Så här står det i beslutet:

Edip Samuelsson har i båda fallen missbrukat en central regel för advokatverksamheten, även om det i målet inte finns grund för slutsatsen att detta skett i syfte att påverka brottsutredningarna. Inte i något av fallen har det varit fråga om att förmedla information som var uppenbart harmlös och inte kunde leda till att utredningen försvårades. Tvärtom var det i det första fallet fråga om just sådana uppgifter som restriktioner uppenbarligen avser att skydda; vad den misstänkte uppger om vad han gjorde vid tidpunkten för brotten.” 

Edip Samuelsson fick beskedet om att han uteslutits ur Advokatsamfundet och förlorat tillståndet att arbeta som advokat, mitt under ett mål i Göteborgs tingsrätt, skriver DN. 

Han arbetade med ärendet där 22 personer åtalats för assistansbedrägerier och där en av dessa var hans klient. Efter lunch var Samuelsson ersatt av en annan person.

Ali Khans advokat

Edip Samuelsson är brottmålsadvokat och har varit det i många år. Han har under lång tid varit anlitad av släktnätverket Ali Khan, som av bland annat polisen pekats ut som ett delvis kriminellt släktnätverk. 

Så sent som förra veckan avslöjades hur släktnätverkets överhuvud, Hashem Ali Khan, styr medlemmarna genom hotfulla meddelanden – bland annat utesluts en kvinna ur släkten med orden: ”Hon ska dumpas på sophögen”. 

Edip Samuelsson hänvisar genom ombud till sin mejl. Där har han fått frågor om domen som han inte svarat på. 

Men svarar gör Mia Edwall Insulander, generalsekreterare i Advokatsamfundet. De som, efter åklagarnas larm förra året, valde att inte utesluta Edip Samuelsson. 

Hur ser Advokatsamfundet – som valde att inte utesluta Samuelsson utan ge en varning och högsta straffavgift – på domen i Högsta domstolen?

– Både Advokatsamfundets disciplinnämnd och Högsta domstolen kom fram till att det är ett allvarligt brott mot god advokatsed att medverka till restriktionsbrott. Det som skiljer besluten är synen på vilken påföljd advokaten skulle få, om omständigheterna var synnerligen försvårande eller inte, säger Mia Edwall Insulander. 

Vad säger du om bedömningen?

– Den visar att vårt system fungerar. Det är inte konstigare att Högsta domstolen gör en annan bedömning än i alla andra ärenden där det finns möjlighet till överprövning. Det händer ofta att olika instanser kommer fram till olika bedömningar.

Mia Edwall Insulander konstaterar dock att domen ännu tydligare visar hur allvarligt det är att medverka till restriktionsbrott och menar att fler kan komma uteslutas i framtiden, eftersom Högsta domstolen nu sagt sitt. 

– Fönstret att inte bli utesluten krymper med anledning av beslutet. Det blir vägledande för kommande praxis, säger hon.

Debatt om gangsterromantik

Det har tidigare förts en debatt om machokultur och gangsterromantik bland advokater. 

Åklagaren Lisa Dos Santos skrev en debattartikel i Aftonbladet 2019 där hon gick till storms mot advokatbyråer som i radioreklam använde en slags gangsterromantik för att tilltala kriminella. 

Något advokaten Anne Ramberg, tidigare generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, starkt kritiserade. Hon menade att det var ett generaliserande och ”onyanserat och insinuant angrepp”.

Är detta något Advokatsamfundet har ögonen på i dag, advokater eller byråer som ägnar sig åt gangsterromantik?

– Det har vi absolut. Men man ska inte blanda ihop olika typer av etiska övertramp. Det är skillnad på att marknadsföra sig gangsterromantiskt och att begå restriktionsbrott. Det är olika allvarlighetsgrad i det. Att vara advokat är ett lagreglerat yrke där det finns hårda regler för vad man måste för hålla sig till, säger Mia Edwall Insulander och fortsätter:

– Nu har vi sedan i april uteslutit fyra advokater på grund av restriktionsbrott. Tre i disciplinnämnden och nu en i Högsta domstolen. Det visar att just restriktionsbrott är något vi ser väldigt allvarligt på. 

Etiksatsning för advokater

Hon berättar att Advokatsamfundet sedan en längre tid vidtagit en förstärkt etiksatsning.

– Det är just för att informera våra advokater så mycket som möjligt om var gränserna går för vad man får göra och inte. Vi har tagit fram utbildningar som handlar just om restriktionsbrott och tillsatt en arbetsgrupp som ska se över straffavgiftens storlek. De ska komma med förslag efter sommaren om en eventuell höjning.

Mia Edwall Insulander säger också att Advokatsamfundet bedriver aktiv tillsyn av advokaterna.

– Både reaktivt , med anmälningar som disciplinnämnden får in, men också proaktivt där vi tillskriver advokatbyråer regelbundet där vi ber dem redogöra för vad de vidtar för åtgärder, för att försäkra oss om att advokater följer god advokatsed.

Och några reklaminslag där advokater marknadsför sig med gangsterromantik syns inte längre till förklarar hon.

– De som marknadsförde sig på det sättet fick också påföljder, men inte på uteslutningsnivå. Efter disciplinnämndens beslut förändrades det väldigt fort.


Fotnot: Citatet av Mia Edwall Insulander i ingressen var felskrivet, i en tidigare version av texten.Klanledaren Hashem Ali Khan styr sin klan genom hotfulla meddelanden: