Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Alexandra jobbade ensam – trots extra pengar till boendet

Alexandra Mezher, 22, mördades på HVB-hemmet i Mölndal. Nu avslöjas att hemmet fått pengar för att kunna ha extra personal eftersom den misstänkte mördaren visat svåra psykiska problem.
Foto: Privat
HVB-hemmet i Mölndal.
Foto: Henrik Jansson
I socialtjänstens yttrande står det att HVB-hemmet bad om extra personal för att ta hand om den mordmisstänkte ynglingen - trots det arbetade Alexandra ensam då hon mördades.

Alexandra Mezher, 22, arbetade ensam natten då hon mördades på det privata HVB-hemmet i Mölndal.

Nu kan GT avslöja att ledningen redan i december kände till den misstänkte mördarens svåra psykiska problem och hade beviljats pengar från socialtjänsten för extra personal.

Trots det arbetade Alexandra ensam.

Ledningen för HVB Living Nordic AB i Mölndal har uppgett att de inte informerades om hur illa det stod till med den nu mordmisstänkte ynglingens psyke då han placerades på boendet.

Därför arbetade Alexandra ensam med den svårt psykiskt sjuka ynglingen på boendet då hon mördades brutalt tidigt på morgonen den 25 januari.

– Vi kände inte till någon information om honom eller hans tidigare förehavanden innan han kom till oss. Det är en oro som vi upptäckte själva, säger boendets talesman Staffan Alexandersson.

Krävde extra bemanning

Men nu kan vi avslöja att HVB-hemmet redan innan de godkände att ta emot ynglingen kom överens med socialtjänsten om att gå in med pengar som skulle bekosta extra personal just för honom och hans problem.

Det framgår av ett hemligstämplat yttrande från socialtjänsten som GT tagit del av.

I yttrandet skriver socialtjänsten att de först gick till en annan stor privat vårdkedja och frågade om de kunde ta emot ynglingen. Vårdkedjan sa ja, men backade sedan ur, enligt socialtjänsten, "på grund av hans allvarliga psykiska problematik".

Tre dagar senare, den 18 december förra året, vände sig socialtjänsten därför till HVB Living Nordic AB som tackade ja och samtidigt, enligt yttrandet, begärde - och fick beviljat - ersättning för extra personal som skulle ta hand om just den svårt sjuke ynglingen.

– Så fort vi får ett stöd betalt utav socialtjänst eller någon annan, som är riktigt och rimligt, då tillsätter vi en tjänst så fort vi kan, säger HVB Living Nordic AB:s talesman Staffan Alexandersson.

Hur kommer det sig då att hon arbetade ensam fem veckor senare?

– Det kan jag inte svara på. När man får en sådan summa pengar för en viss person söker vi en sådan person omedelbart. Det är ingenting vi väntar på eftersom vi är oroliga.

Är det så att ni tagit emot pengarna men inte tillsatt en person?

– Det har jag svårt att tänka mig. Om du menar att det skulle finnas ett ekonomiskt incitament eller vinstincitament i detta så känner jag inte till något sådant. Vi diskuterar väldigt mycket kvalitet inom bolaget så det känner inte jag till, säger Staffan Alexandersson.

Ensamarbete på HVB-hemmet

Samtidigt är det inte första gången som bolaget bakom HVB-hemmet i Mölndal kommer med felaktiga eller missvisande uppgifter. Redan dagen efter mordet kunde GT avslöja att anställda framfört kritik mot ensamarbetet under nätterna.

En anställd på boendet sa att frågan också togs upp på personalens krismöte efter mordet:

– Alla grät och någon sa att det var detta vi hade sagt tidigare, att ingen skulle jobba själv, sa den anonyme anställde vid boendet.

Bolaget förnekade bestämt att de kände till någon sådan kritik. Och avfärdade att något sådant hade yttrats under krismötet.

Dagen därpå kunde GT avslöja att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, redan ett år före mordet i en rapport konstaterat att personalen var kritisk mot ensamarbete och vad de upplevde som underbemanning.

"Det hade främst handlat om klagomål om ensamarbete och enligt personalen fanns det för få anställda i verksamheten", skrev Inspektionen för vård och omsorg.

Stark oro

Enligt det nu aktuella hemligstämplade yttrandet från socialtjänsten har den nu misstänkte mördaren haft ett mycket stort antal kontakter med Barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Socialtjänsten skriver att de uttryckt "stark oro för NN psykiska mående" och att han vid flera tillfällen "sökt akut psykiatrisk vård på BUP akuten".

Enligt yttrandet kommer den unge mannen från Etiopien. Han beskrivs som ensamkommande med båda föräldrarna avlidna. En släkting ska ha hjälpt honom fly den oroliga del av Etiopien där han uppges vara uppväxt.

Han kom till Sverige i somras och jourplacerades hos en familj i Göteborgsområdet där han samtidigt började skolan. Men de psykiska problemen omöjliggjorde skolgången, enligt yttrandet: "Hans psykiska mående påverkade hans möjligheter att ta till sig kunskaper och genomföra en skoldag".

Han började också engagera sig i en idrott - men fick även sluta där på grund av psykiska problem.

"Upprörd och arg"

Under hösten mådde ynglingen allt sämre och hans jourfamilj kämpade för att få honom till ett boende med professionell hjälp, enligt yttrandet. Ynglingen mådde allt sämre. Vid ett besök hos psykiatrin beskrivs han som "upprörd och arg". Han lades också in akut vid ett par tillfällen kort före att han i december kom till HVB-boendet i Mölndal

Den mordmisstänktes advokat Claes Kennedy vill inte uttala sig under pågående utredning.

– Men det är tragiskt hela den här historien och det gäller alla parter, säger han.

Den specialistläkare i psykiatri som undersökt ynglingen efter mordet för en första mindre rättspsykiatrisk undersökning skriver i sitt yttrande till tingsrätten att hon under samtal med honom upplever att det finns skäl att tro att han befinner sig i ett "tillstånd med förvrängd verklighetsuppfattning".

GT har varit i kontakt med socialtjänsten i den kommun där yttrandet skrivits, men de hänvisar till att de inte kan uttala sig på grund av förundersökningssekretess.Uppdatering 160220:

HVB Living Nordics talesman, Staffan Alexandersson, återkommer dagen efter artikelns publicering och säger nu att han fått ny information om att bolaget hade, om än en mycket begränsad, extra personal på plats på boendet "senast dagen innan händelsen". Enligt honom rörde det sig om en mycket liten extra resurs som avsatts för just den mordmisstänkte och hans problem, men den användes inte för att stötta upp vid ensamarbete nattetid så Alexandra arbetade fortfarande ensam då hon mördades.

Staffan Alexandersson medger nu också, i motsats till tidigare, att bolaget hade informerats om ynglingens förhistoria och särskilda problem då de godkände honom som boende i december. Däremot, säger han, framgick inte hela omfattningen av problemen förrän senare - så sent som en eller två dagar före händelsen, enligt honom.