Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Äldreboende får svidande kritik: ”Anmärkningsvärt”

Ett äldreboende i Göteborg får hård kritik av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.
Foto: VILHELM STOKSTAD / TT NYHETSBYRÅN
(Bilden är en genrebild och har ingenting med det aktuella boendet att göra).
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT NYHETSBYRÅN

Efter en oanmäld inspektion i maj får ett äldreboende i Göteborg omfattande kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. 

De ansvariga politikernas förklaring till bristerna beskriver myndigheten som ”anmärkningsvärd”.

Nu krävs omedelbara åtgärder – annars riskerar boendet vite.

Inspektionen genomfördes efter att IVO fått indikationer på att det allt inte stod rätt till på äldreboendet i Göteborg – något som också visade sig stämma.

Ivo:s lista på brister är lång. Bland annat anmärker myndigheten på äldreboendets hygienrutiner. 

Ivo skriver att ”det är anmärkningsvärt då världen befinner sig i en pandemi och där Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Ivo påtalat vikten av att följa och utbilda personalen i basala hygienrutiner för att minska smittspridning.”

Kränkande språkbruk

Inspektörerna har även hittat brister i hur personalen på boendet hanterar läkemedel, och språket i patientjournalerna beskriver man som ”otydligt och svårt att förstå”.

Ivo bedömer vidare att patienterna på boendet inte alltid bemöts med värdighet och respekt, och att personalen prioriterade den patient som ropade högst i stället för den som hade störst vårdbehov. 

Vid inspektionen förekom det även att personalen beskrev vårdtagarna med ord som kan uppfattas som kränkande. 

Kan tvingas böta

Ivo har även intervjuat politiker i Göteborg Stads vård- och omsorgsnämnd. Förklaringen som man fick till bristerna i vården – svårigheter att rekrytera sjuksköterskor – beskriver IVO som ”anmärkningsvärd”.

Av Ivo:s beslut framgår också att vårdgivaren har skrivit åtgärdsplaner efter tidigare lex Maria-anmälningar, men att åtgärderna inte har genomförts. 

Nu kräver myndigheten omedelbar bättring. Om bristerna ändå kvarstår kan det bli tal om vite.

SE MER: Chef inom regionen larmade Ivo

Troligen skedde ingreppet på en klinik i Göteborg som har avtal med regionen.

Fler nyheter från dagen: