Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Äldre får vänta en vecka på att duscha

FÖRVARING I STÄLLET FÖR OMSORG. Besparingarna i Orust kommun leder till hårdare villkor för de äldre. "Det börjar likna 1970-talets förvaringsjukhem med sämre omsorg", säger Gunilla Josefsson (s), här framför hemmet Ågården där hon tidigare arbetat. Foto: Linden Larseric
HENÅN. Orust kommun klubbade igenom en sparbudget som blir en kalldusch för äldreomsorgen.
En av effekterna är att de äldre kan få vänta i upp till en vecka för att få duscha.
- Det borde vara precis tvärtom, att vi låter de äldre duscha mer än en gång i veckan, säger oppositionens Gunilla Josefsson (s).

FAKTA

Så drabbas de äldre av sparbudgeten
Följden av "O-vik" beskrivs av Karin Magnusson, verksamhetschefen för Orust Sociala omsorgsförvaltning, i en konsekvensanalys: Konsekvenser för omsorgstagarna:
1. Förskjutning av duschningar vilket innebär att vårdtagare inte får hjälp med personlig service lika ofta.
2. Bortprioritering av städ i såväl lägenheter som ytterområden. Konsekvensen blir att det blir mer tungstädat, ohygieniskt och otrivsamt.
3. Nattfastan (tiden mellan sista måltid på kvällen och första måltid på morgonen) blir längre på grund av att vårdtagarna får komma upp senare på morgonen.
4. Oro hos vårdtagarna när rutinerna blir rubbade.
5. Ökad oro på demensenheterna på grund av att det är färre i personalen på enheten.
6. Mindre aktiviteter och utevistelser för vårdtagarna.
7. Det blir svårt att hinna med inköp av exempelvis hygienartiklar till
vårdtagarna.

Socialen på Orust ska under de kommande tre åren betala tillbaka ett överskott från 2007 på 13 miljoner. En av besparingskonsekvenserna är att sjukskriven personal inte ersätts den första sjukskrivningsdagen, så kallade "0-vik". Något som leder till mer arbete för personalen på äldreboenden och demenshem.
- I stället för att utveckla så avvecklas äldreomsorgen. Jag skulle inte ens kalla det äldreomsorg utan det blir bara förvaring framöver. Jag är rent ut sagt förbannad, säger Gunilla Josefsson (s), vice ordförande i sociala omsorgsnämnden.

Får vänta upp till en vecka

De minskade personalresurserna leder till att de äldre får hjälp med hygienen med längre mellanrum. Gunilla Josefsson har tidigare arbetat på en av de drabbade vårdhemmen och berättar om hur det kan det dröja upp till en vecka för de äldre att få duscha.
- Det är så pass tidskrävande att duscha gamla som inte klarar att göra det själva att de anställda hinner med färre när det blir mindre personal, säger Gunilla Josefsson.

Svår balansgång

Sociala omsorgsnämndens ordförande Inga Göransson (c) försäkrar att den politiska majoriteten på Orust inte tycker om att sänka kvaliteten på omsorgen.
- Vi har fler vårdtagare men inte tillräckliga resurser. Det är en svår balansgång mellan kvaliteten på omsorgen och de ekonomiska kraven vi har på oss.
Tre månader in i den nyordningen har dock inga konkreta undersökningar av kvaliteten hunnit genomföras.
- Vi kan inte se frekvensen på hur ofta detta inträffar ännu. Men det är en farhåga vi har att det kommer öka framöver, säger Lena Danielsson, förvaltningschef för Sociala omsorgsförvaltningen inom Orust kommun.