Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Akilov attackerades på Kumla – riskerar dödas

Rakhmat Akilov svävar i livsfara på Kumlaanstalten, enligt Kriminalvården Foto: TT NYHETSBYRÅN
Rakhmat Akilov i samband med terrordådet på Drottninggatan den 7 april förra året. Foto: POLISEN / TT NYHETSBYRÅN

Vid två tillfällen har Rakhmat Akilov placerats bland andra fångar på Kumlabunkern.

Båda försöken misslyckades omgående.

Resultatet: Oroligheter och misshandel.

Nu fortsätter den livstidsdömde terroristens isolering.

Kumlaanstaltens högsäkerhetsdel Fenix utgörs av sammanlagt fyra avdelningar med ett fåtal fångar på varje avdelning. De intagna är samtliga dömda för grov brottslighet och avtjänar långa fängelsestraff.

Kriminalvårdens plan är att Rakhmat Akilov, dömd till livstid för terrordådet på Drottninggatan, nu ska sättas på en av avdelningarna.

Men hittills har försöken att slussa in Akilov i gemenskapen på två olika avdelningar slutat i omedelbara misslyckanden. Nu sitter han fortsatt isolerad, vilket han med två korta undantag har gjort sedan han anlände till Kumla den 11 juni.

Magnus Östlund, tillförordnad anstaltschef på Kumla, menar att han inte kan kommentera enskilda fall, men han säger:

– Vissa är väldigt svårplacerade och det kan vara en grannlaga uppgift att hitta en lösning som fungerar.

Den tre månader långa isoleringen av Akilov är inte önskvärd.

– Huvudprincipen i all svensk kriminalvård är att de intagna ska vara i gemensamhet med ett antal andra intagna, säger Östlund och fortsätter:

– Men i arbetet försöker vi förebygga våld och hot om våld. Det är ett av våra viktigaste uppdrag.

LÄS MER: Sänkt ersättning till biträden efter dådet på Drottninggatan 

Rakhmat Akilov är dömd till livstids fängelse för fem mord och 119 mordförsök i samband med dådet på Drottninggatan i fjol. Foto: PRIVAT

Kriminalvården: Akilov svävar i livsfara på avdelningen

Det första försöket att slussa ut Akilov gjordes 12 juli, då han placeras på Fenixavdelningen S2C. När Akilov tillsammans med personal anlände till avdelningen uppstod en så orolig stämning bland de övriga intagna att Kriminalvården fattade beslut om att frysa läget och placera samtliga intagna i isolering.

När de övriga åter släpptes ut på avdelningen fortsatte Akilovs isolering. I ett beslut står att anstalten har nåtts av information om att den dömde terroristen svävar i livsfara om han släpps ut på avdelningen.

"Anstalten har bedömt informationen som allvarlig och trovärdig", står i isoleringsbeslutet.

Tre veckor senare gjordes ett nytt försök att få ut Akilov på en annan Fenix-flygel.

Sultan Al Amin, 33, är dömd till livstids fängelse för terroristbrott och sitter på avdelning S2D på Kumlaanstalten. Foto: ROBIN ARON

På avdelning S2D sitter då sedan tidigare Sultan Al Amin, 33, som är dömd till livstids fängelse för terroristbrott efter att ha deltagit i mord på två tillfångatagna män i Syrien 2013.

En annan medfånge är en 33-årig man som haft en framskjuten roll i Göteborgs gängvärld. 2016 dömdes han till fyra års fängelse för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen kunnat koppla två automatkarbiner och skarp ammunition till honom.

Rakhmat Akilov överfölls i cellen

Tillsammans med personal anlände Rakhmat Akilov till avdelningen på eftermiddagen den 2 augusti. Kort därefter talar Sultan Al Amin och 33-åringen med varandra inne i ett av bostadsrummen. Det följs av att 33-åringen stegar in i Rakhmat Akilovs cell och går till angrepp, står i Kriminalvårdens redogörelse.

33-åringen överföll Akilov.

Kriminalvårdare hör skrik från cellen och aktiverar larmet när man ser hur 33-åringen riktar flera slag mot Akilov som ligger ner på golvet, vilket SVT först rapporterade om. Enligt uppgifter till SVT är motivet till attacken att hämnd för dådet på Drottninggatan.

Efter händelsen fattade Kriminalvården på nytt beslut om att alla på avdelningen skulle hållas isolerade i väntan på utredningen. I Akilovs fall är motiveringen återigen att det föreligger fara för hans liv.

En anmälan har upprättats hos polisen efter händelsen.

Rakhmat Akilov är dömd till livstids fängelse för fem mord och 119 mordförsök i samband med dådet på Drottninggatan i fjol.

Akilovs tid på Kumlaanstalten

11 juni. Akilov anländer till riksmottagningen vid Kumlaanstalten. Samma dag beslutas att han ska hållas isolerad. 

"Anstalten bedömer mot hans bakgrund av hans aktuella brottslighets särart och den massmediala uppmärksamheten kring honom och hans brottslighet att det skulle innebära en risk för hans egen säkerhet om han placeras i gemenskap inom anstalten Kumla".

 

5 juli. Riksmottagningens utredning av Akilov är klar. Av den framgår bland annat att Akilov inte känner någon skuld över terrordådet i Stockholm. Han uppger att han är medlem i Islamiska staten, IS. Han erkänner inte den svenska domstolen, utan svarar endast mot IS lagar och domstolar.

Enligt psykologutlåtandet har Akilov en "hänsynslös, uthållig och kontrollerad våldskapacitet i kombination med en rigid ideologisk övertygelse".

Risken för rymning och fritagning bedöms vara hög, liksom risken att Akilov utövar våld i fängelset. Det finns också en hotbild mot honom.

 

12 juli. Kriminalvården beslutar att Akilov ska vara placerad på säkerhetsavdelning. Han förs till avdelning S2C, där det inte bedöms vara någon risk för hans säkerhet.

12 juli. Kriminalvården beslutar att alla fångarna på avdelningen ska hållas tillfälligt avskilda från varandra från och med klockan 15.08. Orsaken är att flera fångar uppträder "oroligt" när Akilov kommer till avdelningen.

 

13 juli. Akilov hålls fortsatt isolerad. Det har inkommit "allvarliga och trovärdiga uppgifter" som leder till bedömningen att det finns "risk för Rakhmat Akilovs säkerhet till liv eller hälsa".

 

2 augusti. Klienthandläggaren beslutar att Akilov åter ska placeras tillsammans med andra fångar på avdelning, "då risk för Akilovs säkerhet till liv eller hälsa inte längre bedöms föreligga". När han kommer till avdelningen blir han genast attackerad av en annan fånge.

 

3 augusti. Akilov isoleras eftersom det finns risk för hans säkerhet om han är med de andra fångarna.