Afa vill hindra fullmäktige

Afa har satt upp affischer över hela Göteborg. På affischerna uppmanar man till blockad av kommunfullmäktiges öppnande där sverigedemokraterna nu representeras.
Foto: JACOBSSON LEIF

GÖTEBORG. Afa, Antifascistisk aktion, tänker stoppa kommunfullmäktiges möte i Göteborg på torsdag.

Orsak: De vill till varje pris hindra sverigedemokraterna att få tillträde.

- Det är helt oacceptabelt. Det har aldrig tidigare förekommit att någon försökt stoppa ett möte, säger fullmäktiges ordförande, Jörgen Linder.

Jörgen Linder har varit informerad om aktionen en tid, och har ett samarbete med polisen för att säkerställa att mötet ska kunna hållas. Affischer där Afa meddelar att kommunfullmäktiges öppnande ska blockeras hänger i dag över hela Göteborg. "Inga Sverigedemokrater vid makten i Göteborg! Stoppa fascisterna innan det är för sent", är rubriken. Samma uppmaning att blockera mötet finns på flera vänstersajter på Internet. Vid fullmäktiges öppnande kommer för första gången en sverigedemokrat, Mikael Janson, att finnas med. Mikael Jansson var tidigare ordförande för sverigedemokraterna i riket. Han fick 8 660 röster i kommunalvalet i Göteborg, vilket motsvarar 3 procent av rösterna - fler än vad centerpartiet fick.

Aktionen fördöms

 Samtliga partier, från höger till vänster, fördömer Afa-aktionen. - Det är ett fullkomligt oacceptabelt ingrepp på de demokratiska fundamenten att förhindra Göteborgs kommunfullmäktige att sammanträda, säger Jan Hallberg, moderaternas gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen. - Vi tar avstånd från mycket av sverigedemokraternas politik, men de har blivit valda av svenska medborgare i fria val. Därmed har de en plats i fullmäktige. Det är en grundlagsrättighet som vi har all anledning att slå vakt om. Under valrörelsen lade Afa ut namn och adress på samtliga sverigedemokraternas kandidater på sin hemsida.

Yxor i dörrarna

 På hemsidan skryter Afa med att de kastat stenar genom rutorna på kandidaternas bostäder, satt yxor i deras ytterdörrar och sprejat personliga hot utanför deras hem. - Anonyma våldsaktiviteter mot enskilda personer som är valda i våra församlingar kan vi aldrig acceptera, säger Jan Hallberg. - Där måste gå en benhård gräns. Polisen måste visa att de slår vakt om vårt politiska samhälle, om de fundament vi har med politiska möten med när-varomöjlighet för dem som är valda.