Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Advokatens plan som avfärdats i Lisa-fallet

Björn Hurtigs försök att få fallet prövat i Högsta domstolen gick inte igenom. Foto: Anders Ylander
Tore Brandtler, familjens målsägandebiträde. Foto: Robin Aron
Lisa Holm-mördaren Nerijus Bilevicius får inget prövningstillstånd i Högsta domstolen. Foto: Adam Ihse/Tt
Mördade Lisa Holm, 17. Foto: Polisen/Privat

■■ I sitt 27 sidor långa överklagande argumenterar stjärnadvokaten Björn Hurtig för att Högsta domstolen ska pröva Lisa Holm-fallet.

■■ Den nya teorin går ut på att Nerijus Bilevicius kan ha hjälpt till att flytta Lisa Holms kropp efter att någon annan mördat henne.

■■ HD-svaret: "Det har inte framkommit något skäl att meddela prövningstillstånd."

■■ Här är nyckeldelarna i Björn Hurtigs misslyckade försök att rentvå mördaren.

Nya hypotesen

Mot slutet av överklagan lanserar Björn Hurtig en ny förklaringsmodell, där han gör en ansats att förklara hur Nerijus Bilevicius DNA har hamnat på Lisa Holms klädesplagg. Han gör gällande att det hela beror på att Nerijus Bilevicius kan ha "hjälpt någon att forsla undan den döda Lisa Holm." Som ett led i argumentationen nämner Hurtig det faktum att Bilevicius hustrus DNA också fanns på Lisa Holms klädesplagg: "Fyndet av Irinas DNA på trosan kan indikera att även hon hjälpt till att forsla undan den döda Lisa Holm."

Så här sammanfattar stjärnadvokaten sin nya teori:

"En alternativ hypotes (av flera) som inte går att motbevisa är att Nerijus hjälpt den som dödat Lisa Holm att undanröja bevis genom att hjälpa till att ta ned och sedan transportera bort Lisa Holms kropp. Mot bakgrund av vad som redovisats i denna överklagan kan inte en sådan alternativ hypotes anses motbevisad. Det kan givetvis även finnas andra alternativa hypoteser."

 

Datorspåret

I sin skrivelse argumenterar Björn Hurtig för att polisen förväxlade Nerijus Bilevicius dator med broderns. "Den Flashaktivitet som påståtts ha ägt rum kl. 18:27:38 broderns dator rätteligen borde ha angivits ha ägt rum i Nerijus dator. /.../ därmed finns det bevisning som indikerar att Nerijus var i sin bostad då Lisa Holm attackerades."

Utredningsledaren Lars Johansson har tidigare avfärdat detta argument för P4:

– Det var ett misstag när han ställde ett antal frågor och våra tekniker svarade och råkade blanda ihop ett svar som de rättade till sen. Det har advokaten tydligen gjort ett stort nummer av här.

 

Hustruns vittnesmål

Björn Hurtig menar att hovrätten förbisett vittnesuppgifter från Nerijus Bilevicius hustru, som gör gällande att den dömde mördaren skulle ha varit hemma vid 18.45-tiden. "Därtill har vittnet X uppgivit att hon eventuellt såg Nerijus utanför dennes nämnda bostad vid 18-tiden aktuell kväll. Hovrätten har valt att bortse från nu nämnda vittnesuppgifter", skriver advokaten.

 

DNA på underkläder

Advokaten går vidare till angrepp mot de DNA-spår från Nerijus Bilevicius hustru som säkrades på Lisa Holms underkläder.

"Jag /.../ vill redan nu påpeka att principen in dubio pro rea innebär att detta spår ska tolkas till fördel för Nerijus. Hovrättens spekulationer till nackdel för Nerijus strider mot nyssnämnd princip, eftersom domstolen ägnat sig åt att söka efter fällande förklaringar", står i överklagan.

 

Mordplatsen

Hovrätten anser det styrkt att Lisa Holm bragdes om livet i förrummet i ladans slaktavdelning. Advokat Björn Hurtig skriver i sin överklagan att Nerijus Bilevicius anser något helt annat:

"Nerijus gör gällande att fynden i ladan samt den rättsmedicinska utredningen ger starkt stöd för att Lisa Holm strypts och tejpats i andra änden av ladan och sedan av någon anledning transporterats till förrummet. /.../ Sammantaget menar Nerijus att annan brottsplats än förrummet inte kan uteslutas."

 

Tejpbiten

Björn Hurtig refererar till en tejpbit för att argumentera för att den egentliga gärningsmannen kan vara Nerijus Bilevicius bror.

"Sammantaget görs gällande att en korrekt analys av fynden i ladan innebär att Lisa Holm lockats in och överfallits i den övre delen av ladan, att hon tejpats och strypts dör, att gärningsmännen därefter burit henne till förrummet och att förekomsten av tejpbiten med broderns DNA innebär att kretsen av alternativa gärningsmän utökats. /.../ Domstolen har alltför enkelt avfärdat brodern som alternativ gärningsman."

 

Falskt DNA-spår

Advokaten riktar kritik mot sättet på vilket DNA-spår på en bit snöre har säkrats under mordutredningen.

"Vid besök på NFC berättade den ansvarige handläggaren för mig att man vid säkrandet av spår på snörstumpar först fuktat ett område och därefter fört en tops fram och åter över det fuktade området. /.../ Genom ett sådant tillvägagångssätt kan alltså en falsk blandbild ha skapats genom att man fört topsen först över ett, vid ett annat tillfälle ditkommet, DNA från Nerijus och sedan över en plats med Lisa Holms DNA."