500 skattemiljoner fördelas – S och alliansen överens

Jonas Attenius, S.
Foto: JESPER HALLÉN
Axel Josefson, M.
Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN
Stadshuset i Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG

Enligt en ny skatteprognos får Göteborgs stad mer pengar att fördela än tidigare beräkningar – det handlar om drygt 500 miljoner kronor.

Nu har Socialdemokraterna och den styrande alliansen i Göteborg kommit överens om hur pengarna ska användas.

De föreslår bland annat en satsning på att motverka klankriminaliteten, sommarlovskort i kollektivtrafiken till barn och ungdomar och extra stöd till näringslivet.

Enligt en ny prognos för beräkning av skatteintäkterna kommer Göteborgs stad att få en rejäl summa att spendera utöver de pengar som redan budgeterats för 2021.

Det handlar om ofördelade skattemedel på drygt 500 miljoner kronor.

Nu har Socialdemokraterna och den styrande alliansen (M, L, C, KD) i Göteborg kommit överens om hur de vill att pengarna ska användas. På fredagen presenterades ett gemensamt välfärds- och trygghetspaket. 

– Det är glädjande att vi hittat varandra i den här diskussionen och framför allt väldigt viktigt för våra verksamheter att dessa medel kommer ut, säger kommunalrådet Jonas Attenius, S.

I förslaget får nämnden för funktionsstöd 100 miljoner kronor, och en stor del av skattetillskottet hamnar även hos socialnämnderna i nordost, sydväst och på Hisingen, sammanlagt 155 miljoner. Pengarna ska användas till att stärka nämndernas ordinarie verksamhet.

Vill kartlägga släktbaserad kriminalitet

Utöver detta öronmärker S och alliansen pengar för särskilda satsningar.

Det avsätts 35 miljoner till en särskild central trygghetspott där det bland annat ingår att ge socialnämnderna i uppdrag att kartlägga och motverka den klanbaserade kriminaliteten.

– Det är en kriminalitet som tyvärr har vuxit i Göteborg de senaste åren. Vi vill jobba med att ta fram en bättre lägesbild tillsammans med polisen, och även se över möjligheten att samlokalisera socialtjänsten med polisen. Vi vill också stärka utbildningsinsatserna både inom kommunen och utåt mot föräldrar, att hjälpa dem förstå den här problematiken, säger Axel Josefson, M, kommunstyrelsens ordförande.

En annan satsning som görs med hjälp av de ”nya” skattepengarna är att ge barn och ungdomar sommarlovskort i kollektivtrafiken. 

– Nu kommer grundskole- och gymnasielever att kunna ta sig runt oavsett föräldrarnas plånbok, konstaterar Jonas Attenius.

Fler sommarjobb för ungdomar

Enligt yrkandena från S och alliansen ska även fler jobb skapas för ungdomar i sommar.

För att ytterligare satsningar ska kunna göras inom näringslivet i Göteborg öronmärks 20 miljoner till Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Citysamverkan.

Hur kommer det sig att det dyker upp 500 extra miljoner så här utanför tidigare budget?

– Det visar vilka osäkra tider vi lever i. Skatteprognoser är något som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gör efter hur man bedömer att konjunkturen utvecklar sig. Det är svårbedömt i det här läget. Man gick in med en lite för pessimistisk syn på utvecklingen. Men det är bra att ha det som grundinställning, Bättre att vara försiktig än för optimistisk, säger Axel Josefsson.

På onsdag kommer förslaget om hur skattetillskottet ska fördelas att tas upp på kommunstyrelsens sammanträde.

Bernmar: ”Vilken vinst”

Kommunalrådet Daniel Bernmar, V, kommenterar uppgörelsen på Twitter:

”Jag älskar att sossar och borgare i Göteborg pressas att genomföra rödgrönrosa politik! Vilken vinst!”

Han förklarar sedan att han är nöjd med att det framför allt ges ytterligare medel till funktionsstödsnämnden och socialnämnderna.

– Vi ser det som oerhört positivt att de börjat ta tag i felaktigheterna som de haft i sina budgetar. Alla medel som tillförs nämnderna är resurser de själva inte haft täckning för i sina budgetar och som vi har haft täckning för i vår budget. Vi är så klart glada att de genomför vår politik, säger han.

– Sedan är det tråkigt att de har så dålig koll på ekonomin att det kommer först nu, det innebär en jättestor ryckighet i ekonomin.