Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

30-tal barn har inte kommit tillbaka till skolan

Ett 30-tal barn saknas på skolorna i Borås. Obs, bilden är en genrebild.
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / /IBL

Ett 30-tal barn i Borås kommun har inte kommit till skolan efter sommarlovet, skriver P4 Sjuhärad.  

I flera av fallen vet inte skolorna var barnen tagit vägen.

– Det är klart att man skulle önska att man hade mer kontroll. De är ju ett namn och en viktig person för oss, säger rektorn på en av skolorna som saknar tolv elever. 

P4 Sjuhärad skriver att skolorna i Borås i mitten av september saknade ett 30-tal barn som alltså inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovets slut.

En av skolorna saknar tolv elever.

Rektorn på skolan säger att siffran är hög.

– Den är hög så klart, och vi önskar att de kommer tillbaka snart. Vi tror att de är på utlandsstudier att de går i skolan i annat land. Det är ett bekymmer, mycket är ju för elevens skull, bakåt i tiden kan vi ju se att de flesta kommer tillbaka efter ett år eller så och då har de förlorat mycket utan svenskundervisningen. Ibland får de börja en årskurs yngre än vad de var när de åkte för att ta igen sitt år, säger hon till P4.

Siffrorna ökade i år 

Varför årets siffra är högre än tidigare år kan rektorn inte svara på och hon vet inte om barnen som saknas faktiskt går i skolan.

– Nej det kan jag inte. Vi tror. Men jag har inget av mina barn som jag tror utsätts för fara i dagsläget, säger hon till P4. 

Enligt rektorn kan en del av förklaringen vara en okunskap om skolplikten bland föräldrarna.

Också socialtjänsten i kommunen menar att siffrorna ökar. Enhetschefen säger till P4 Sjuhärad att de lyckas få tag på de flesta familjerna, men säger också att det är otillfredsställande att inte veta var alla eleverna tagit vägen.