23 katter och hundar levde i egen avföring

De tolv katter som hade gömts undan i ett källarrum hade inte tillgång till något vatten. OBS! Bilden är tagen från ett annat sammanhang.
Foto: Lasse Svensson
Efter kontrollen beslutade Länsstyrelsen om att djuren behövde omhändertas omgående.
Foto: Sanna Wikström

I de två systrarnas hus levde inte mindre än 16 katter och sju hundar i fullkomlig misär.

Djuren vadade i sin egen avföring – och tolv av katterna hade gömts undan i ett källarrum.

Nu tvångsomhändertar länsstyrelsen tre av hundarna och alla 16 katter.

I mitten av juli gjorde länsstyrelsen en kontroll hemma hos två systrar i Vänersborg efter att ha fått in en anmälan. Kontrollanten knackade på både dörrar och fönster och fick vänta länge innan den ena systern kom ut på gatan. Till en början vägrade hon släppa in kontrollanten i huset och tog i stället ut de sju hundarna ut på trappan.

Hundarnas skick oroade kontrollanten:

"De hade både långa klor och var smutsiga och toviga i pälsen och gammal avföring satt intorkad bak under svansen och under tassarna", skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Senare tilläts också kontrollanten att komma in i bostaden – och även husets skick var bekymrande.

"Både färsk och gammal avföring"

"I övrigt var renhållningen av huset mycket kraftigt eftersatt och där hundarna hölls fanns ett tjockt intorkat lager av smuts på golvet med både färsk och gammal avföring från hundarna. På toaletten fanns en stor pöl med hundkiss på badrumsgolvet."

Systrarna berättade att de aldrig gick ut med hundarna på dagtid eftersom de upplevde sig trakasserade och hotade av sina grannar.

Utöver hundarna så sa systrarna att de också ägde fyra katter, de fanns i ett litet rum i källaren. Rummet hade inga fönster som kunde öppnas och det luktade starkt av ammoniak i källaren. När kontrollanten bad om att få titta i ytterligare ett källarrum så protesterade systrarna inledningsvis – anledning var att de hade gömt undan ytterligare tolv katter i rummet. De undangömda katterna hade inte tillgång till vatten och golvet såg ut att precis ha rengjorts – vilket fick kontrollanten att fatta misstankar:

"Golvet i rummet hade nyligen rengjorts, men under en säng som stod i rummet var det mycket smutsigt av gammal intorkad kattavföring. länsstyrelsen misstänker att utrymmena har rengjorts under tiden som hundarna kontrollerades utanför huset", står det i beslutet.

Djur omhändertogs omedelbart

Kontrollanten gjorde också en ammoniakmätning i huset. I samtliga rum var värdena för höga, i källaren så mycket som sex gånger högre än vad som är tillåtet för husdjur att vistas i. Efter kontrollen fattade länsstyrelsen beslutet att omhänderta alla 16 katter och tre av hundarna med omedelbar verkan.

"De brister som konstaterats vid kontrollen är mycket allvarliga. länsstyrelsen bedömer att djurhållningen och djurens miljö var så pass dålig att ett omedelbart omhändertagande var nödvändigt ur djurskyddssynpunkt".

Djur som omhändertas av länsstyrelsen överlåts eller säljs till en ny ägare i första hand. Svårt vanvårdade djur måste i vissa fall avlivas.


Följ GT på Facebook och Twitter för de senaste västsvenska nyheterna.