HD:s beslut: Utvisas efter brandattack mot synagoga

För ett drygt år sedan attackerade en grupp med män synagogan i Göteborg med brinnande föremål.
Foto: Polisen
Det var tolv maskerade män som gick till attack mot synagogan i Göteborg med brinnande föremål i början av december 2017.
Foto: Polisen

För ett drygt år sedan attackerade en grupp med män synagogan i Göteborg med brinnande föremål.

Tingsrätten dömde en av dem till två års fängelse och utvisning.

Senare upphävde hovrätten utvisningsbeslutet med motiveringen att det fanns anledning att anta att mannens grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina.

Nu ändras beslutet igen när Högsta domstolen bestämmer att mannen ska utvisas.

Det var tolv maskerade män som gick till attack mot synagogan i Göteborg med brinnande föremål i början av december 2017.

Tre av dem åtalades senare och alla dömdes för grovt olaga hot och försök till grov skadegörelse.

För en av dem blev straffet två år och utvisning.

Han överklagade domen till hovrätten, som lindrade straffet genom att upphäva utvisningen. Mannen har sina rötter i Palestina, men hovrätten ansåg inte att det är säkert att utvisa honom dit.

Överklagade till Högsta domstolen

I domen skrev hovrätten bland annat:

”Hovrätten konstaterar att NN har gjort sig skyldig till grovt olaga hot med motiv att kränka medlemmarna i judiska församlingen, men att gärningen även kan uppfattas som ett allvarligt politiskt brott riktat mot andra judar. Med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena anser hovrätten att det finns skälig anledning att befara att NN grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina. Hovrätten avslår därför åklagarens utvisningsyrkande. Tingsrättens dom ska alltså ändras i enlighet med detta”.

Riksåklagaren köpte dock inte det resonemanget. Denne överklagade till HD och yrkade på att mannen skulle utvisas med ett förbud att återvända till 2028.

HD utvisar mannen

På tisdagsmorgonen meddelade HD sin dom och de slår fast att mannen ska utvisas. I ett pressmeddelande skriver man:

”Högsta domstolen klargör att vad som ska bedömas är den individuella risk som föreligger för just den person som ska utvisas. Vid den bedömningen har det yttrande som Migrationsverket, i egenskap av expertmyndighet, lämnar stor betydelse”.

Hovrätten skriver vidare att Migrationsverket ansett att det inte finns stöd för att det skulle finnas en konkret och individuell hotbild gentemot mannen om han återvänder till Gazaremsan:

”Högsta domstolen gör samma bedömning som Migrationsverket. De rapporter från Utrikesdepartementet om Israel och Palestina som mannen har åberopat ger inte stöd för att det finns en till honom kopplad, individualiserad risk att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inte heller ger de tidningsartiklar som han har åberopat om att hovrättens beslut blev internationellt uppmärksammat och kritiserat, bl.a. i Israel, något konkret stöd för att han skulle riskera att utsättas för en sådan behandling”.