Foto: / POLARIS POLARIS IMAGES

Ted Cruz val visar att han inte tror på Trumps chanser

Ted Cruz spelade sina kort taktiskt på konventets tredje dag. Han blev visserligen utbuad i arenahallen i Cleveland när han inte gav sitt stöd till Trump, men Cruz sikte är inställt på valet 2020 och hans agerande baseras sannolikt på antagandet att Donald Trump inte kommer att vinna valet i november och Cruz försöker därmed redan nu forma en falang för partiet som han vill tar ton när det här är över.

Det kan på sikt leda till det anrika Lincoln-partiets splittring, men det bekymrar inte en person som Ted Cruz som varit en av de drivande personerna vad gäller att polarisera det egna partiet sedan flera år tillbaka. Hans och andras tydliga avståndstagande från partiets egen presidentkandidat kan däremot bli en stor anledning till att man förlorar kampen om Vita huset i höst och även majoriteten i Senaten. Men kanske är det till och med det man vill?

Donald Trumps framfart i det republikanska partiet har vänt uppochner på allt vi trott oss veta om vad som är gångbart i amerikansk politik. Det har också tagit partietablissemanget på sängen och spätt på den splittring som vi kunnat se växa fram under senare år där Trump är ett resultat av ett parti som inte lyckats forma en enhetlig politiskt opposition mot Obama och demokraterna.

Ted Cruz buades ut efter att han inte visat sitt stöd för Trump. Foto: Evan Vucci / AP TT NYHETSBYRÅN

Snarare har vi med tepartyrörelsens inmarsch på den politiska scenen bevittnat en allt djupare splittring och en radikalisering av partiets ena kant som är en av förklaringarna till att man numera inte lyckas få igenom nästan några lagförslag i kongressen och än mindre samarbeta med demokraterna i någon enda enskild fråga. Just det käbbel och den låsning som många amerikaner är trötta på och som gjort det omöjligt för politik att kunna bedrivas.

Det är i och för sig inte underligt att Ted Cruz inte omfamnar Trump. Under vårens primärval har Trump inte bara häcklat honom utan gått över alla gränser genom att ge sig på Cruz fru (jovars – Cruz var inte oskyldig i den dispyten) och insinuerat att Cruz pappa hade något med mordet på John F Kennedy att göra.

Trump och Cruz under en av primärvalsdebatterna. Foto: Paul Sancya / AP TT NYHETSBYRÅN

Men kanske hade han kunnat svälja stoltheten om det inte vore för att han har siktet inställt på något helt annat (liksom Paul Ryan på sitt håll och även andra) utifrån att det håller på att skapas en situation i partiet som sliter det i stycken. Det hela blir inte mindre dramatiskt av att den senaste republikanske presidenten George W. Bush i en intervju nyligen uttryckte att han är rädd för att det vi nu bevittnar är slutet för partiet och att han kan ha varit dess sista president.

Newt Gingrich försökte senare släta över Cruz tal och hävda att Cruz vädjan till alla att rösta med sitt samvete och för bevarandet av den amerikanska konstitutionen, bara kan innebära en röst för Trump. Att ingen annan kandidat värnar konstitutionen på ett lika tydligt sätt som Trump och att han därför är dess enda tänkbara val. Men det är inte sant. Med i matchen är nämligen även det Libertarianska partiet (The Libertarian Party) och dess presidentkandidat Gary Johnson. Detta parti är, som namnet indikerar ett konservativt alternativ som i synnerhet har en partiplattform som på olika sätt värnar just konstitutionen, på ett nära nog bokstavstroget sätt.

Buande Trump-supportrar. Foto: Natan Dvir / POLARIS POLARIS IMAGES

Dessutom går Libertarianerna i årets val bra i olika opinionsmätningar och personer som Jeb Bush har öppet sagt att han överväger att rösta för Johnson i november. Ju fler som röstar för Libertarianerna, desto mer sannolikt blir det att Trump (rep) förlorar, eftersom presumtiva väljare för Johnson i första hand går från Trump. På det sättet var det viktigt för Gingrich att skymma denna farhåga och se till att göra Trump till ett självklart val före Clinton. Men det berättigar också frågan om de inom partietablissemanget som nu öppet eller indirekt säger sig villiga att rösta på någon annan ser skäl att faktiskt splittra upp partiet i delar.

Att det republikanska partiet skulle kunna delas är ett dramatiskt scenario, men ett scenario som allt fler i Washington och allestädes faktiskt pratar om. Under hela primärvalet har Trump inte annat än fördjupat dessa klyftor och fått väldigt många att känna sig än mer vilsna i sitt eget parti. Han har brutit mot alla konventioner (vilket å andra sidan också bidragit till hans popularitet) men framför allt varit rent oförskämd mot såväl sina politiska motståndare och kvinnliga nyhetsreportrar som mot muslimer och mexikaner som grupper.

Trump med sin nominerade vicepresident Mike Pence. Foto: Mary Altaffer / AP TT NYHETSBYRÅN

Många av hans utspel står i bjärt kontrast till den republikanska kärnan. Om Trump vinner i november blir läget emellertid ett helt annat och han kommer att forma framtiden för det republikanska partiet tillsammans med de personer han knyter till sig och med dem som nu ställt sig vid hans sida. Vad det blir av motståndarna då är ett om möjligt ännu mer öppet kort.

Men i natt gäller det för Trump att dämpa såväl sitt språk som sin iver att själv vara universums mitt och i stället tala till partiet som en kandidat som representerar dem alla och den värdegrund som partiet vilar på. Även om han måste fortsätta på den inslagna vägen (som tagit honom dit han nu är) och visa att han erbjuder något annat än en mer etablerad partikandidat hade kunnat göra så måste han visa att han är en person som kan hantera meningsskiljaktigheterna, presentera lite mer av sakpolitiskt innehåll än vi hittills sett och framställa sig själv som statsmannamässig.

Något säger mig att det kan bli precis tvärtom.