Foto: Jeff J Mitchell

Grekland må vara eurozonens största problem (men inte det enda)

Det är tufft än på flera håll i Europa, men det har onekligen gått bättre än för Grekland.

I kategorierna Världsekonomi ochVärldspolitik

Det grekiska dramat ser inte ut att ha något slut.

Men det är inte bara Grekland som haft problem med sina finanser de senaste åren. Även andra länder i eurozonen tvingades ta emot stödpaket från den så kallade trojkan – EU-kommissionen, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden.

Hur gick det där?

 

CYPERN:

Cypern: protester 2013. Foto: Milos Bicanski

 Landet stod på randen till konkurs 2013 och sa först nej till den medicin som EU ordinerade men svalde den till slut efter sex dagars osäkerhet. Cypern lyckades förhandla om en del villkor så att framför allt de med stora belopp på sina bankkonton drabbades.

Bankrestriktionerna började lyftas efter ett år och de sista försvann i april i år. Cypern fick ett stödpaket på 10 miljarder euro i mars 2013 från EU, Europeiska centralbanken och IMF. Ekonomin krympte 2014 men landet är tillbaka på plussiffror i år.

 

PORTUGAL:

Portugal: protester 2011. Foto: Francisco Seco

 Portugiserna var som värst ute 2011 och fick då ett stödpaket på 78 miljarder euro 2011. Den portugisiska regeringen införde besparingar och höjde en del skatter för att minska budgetunderskottet. Portugiserna lyckades få ner budgetunderskottet från 11,2 procent 2010 till 4,5 procent i fjol. Men arbetslösheten är fortsatt hög och levnadsstandarden har sjunkit.

Portugal behöver sedan maj 2014 inget stöd längre och beräknas betala tillbaka sina lån till IMF före avsatt tid. Ekonomin väntas växa med 1,5 procent i år. Portugal går till val i oktober, men inget stort missnöjesparti har vuxit fram här.

 

IRLAND:

Irland: löpsedel 2010. Foto: Peter Morrison

 Irländarna är tillbaka. Irland drabbades hårt av finanskrisen 2008 och 2009 efter år av överhettad ekonomi, och tvingades 2010 ta emot ett stödpaket på 67,5 miljarder euro. Flera banker nationaliserades, offentliganställda fick lönerna sänkta, bidrag sänktes. Irland lyckades lämna stödpaketet redan i slutet av 2013 och är nu en av EU:s snabbast växande ekonomier igen. Den tros växa med tre procent i år.

Arbetslösheten är dock fortfarande betydligt högre än den var före krisen. Då låg den på runt 4,5 procent. I dag ligger den på tio procent.

 

SPANIEN:

Spanien: protester 2012. Foto: Andres Kudacki

 Spanjorerna sa nej till stödpaket från EU men däremot tvingades de ta emot miljardhjälp 2012 för att rädda landets banker undan konkurs. Spanien har bland annat lidit av mycket hög arbetslöshet – cirka en av fyra – och en enorm fastighetsbubbla.

Landets ekonomi växer igen med den sittande konservativa regeringen hotas av ett vänsterpopulistiskt parti, Podemos, i parlamentsvalet senare i år. Podemos har bland annat hämtat inspiration från grekiska Syriza.

 

ISLAND:

Island: protester 2009. Foto: Arni Torfason

 Nej, landet är varken med i EU eller eurozonen, men få länder drabbades så hårt av finanskrisen 2008 som lilla Island. Börsen föll 95 procent, bankerna nationaliserades, den isländska kronan kollapsade. Stränga valutarestriktioner infördes för islänningarna, skatterna höjdes, men småspararnas belopp på bankerna räddades.

Lönerna föll med elva procent mellan 2007 och 2011. Den isländska ekonomin gynnades av det minskade värdet på valutan, en fördel inte minst för landets turister. Islands ekonomi tuffar i dag på igen och väntas öka med fyra procent. Arbetslösheten är blygsamma 4,5 procent. Men okej, det finns bara 320 000 invånare, så Island var alltid ett specialfall.