Foto: Vahid Salemi

Bönen, äktenskapet, extremismen: 8 områden där sunni skiljer sig från shia

Det går en djup spricka genom den muslimska världen – mellan sunni och shia. Och bråket mellan Saudiarabien och Iran riskerar fördjupa sprickan. Men vad skiljer dem egentligen åt? Geo reder ut.

I kategorierna Världskonflikter ochVärldsreligion

Fotnot: Texten publicerades ursprungligen i januari 2016. Bläddra ner för att se de 8 punkterna som visar vad som skiljer sunnimuslimer från shia.

 

LONDON.

Det nya året började inte bra i Mellanöstern. Saudiarabien och flera andra länder har brutit sina diplomatiska förbindelser med Iran.

Saudierna är upprörda över att iranska demonstranter i helgen tog sig in på Saudiarabiens ambassad i Teheran och delvis brände ner den.

Den iranska protesten ägde rum efter att Saudiarabien i helgen avrättat en högt uppsatt saudisk shiamuslim, sheikh Nimr al-Nimr.

”Vi har de senaste åren sett de bägge grenarna av islam blodigt drabba samman i länder som Irak och Syrien.”

Det vi ser är de främsta företrädarna för de två huvudgrenarna av islam drabba samman. Saudiarabien – landet där de heliga platserna Mecka och Medina ligger – är den tyngsta sunnimuslimska nationen. Iran är samtidigt den mäktigaste shiamuslimska staten.

Konflikten mellan de två länderna handlar i själva verket mer om politik än om religon, men religiösa skillnader spelar också in i ekvationen.

Vi har de senaste åren sett de bägge grenarna av islam blodigt drabba samman i länder som Irak och Syrien. Även kriget i Jemen är delvis en konflikt mellan shia och sunni.

Men vad skiljer egentligen de bägge åt? Vad handlar bråket om? En sak är säker, detta är ingen ny konflikt. Den har tvärtom funnits lika länge som islam.

Abu Bakr stoppar en mobb i Mecka. Bakr, född omkring 573, död 634, var enligt sunnimuslimer den förste kalifen och en av Muhammeds första anhängare. Foto: Wikipedia

I grund och botten handlar det om vem som skulle efterträda profeten Mohammed som ledare – kalif – efter dennes död år 632.

De flesta ansåg att Abu Bakr var rätt man. Han var god vän med Mohammed och profetens svärfar, pappa till Aisha. Det var mycket riktigt också Abu Bakr som blev den förste kalifen.

Men det fanns också en grupp som ansåg att ledarskapet måste stanna inom familjen, att bara en släkting till Mohammed kunde ta över. Och de hade en kandidat, Ali, kusin med profeten och även hans svärson, gift med Mohammeds dotter Fatima.

”Blodsspillan fanns från början. Alis son Hussein dödades exempelvis vid ett slag i Karbala i dagens Irak, en händelse shiamuslimer fortfarande minns i en årlig högtid.”

Ali skulle få sin chans. Han skulle bli den fjärde kalifen, efter Umar och Uthman. Men då var sprickan redan tydlig, och efter Alis död var splittringen total.

De som menade att Ali och hans söner – Hassan och Hussein – skulle fortsätta leda drog det kortaste strået. De kallades shiat Ali – Alis parti. Orden drogs ihop till shia och de skulle förbli en minoritet, förutom i några få områden.

Blodsspillan fanns från början. Alis son Hussein dödades exempelvis vid ett slag i Karbala i dagens Irak, en händelse shiamuslimer fortfarande minns i en årlig högtid. Martyrskap är viktigt för shia.

Shiitiska demonstranter i Najaf, Irak, ropar slagord mot den saudiska regeringen efter avrättningen av den shiamuslimske ledaren Nimr al-Nimr. Foto: Karim Kadim/AP

Den andra gruppen kallades sunni – de som följer sunnah (Mohammed läror, utsägelser, handlingar). Sunnimuslimerna skulle under de följande århundradena bilda mäktiga kalifat med huvudsäten i städer som Damaskus, Bagdad och Konstantinopel (dagens Istanbul).

Av dagens cirka 1,6 miljarder muslimer, så beräknas cirka 85 procent tillhöra sunni. De enda stater där shia är i majoritet är Iran, Irak, Bahrain och Azerbajdzjan.

De bägge grenarna delar mycket av tron. De fem pelarna i islam – trosbekännelsen, bön fem gånger per dag, pilgrimsfärd till Mecka, fastemånaden, allmosan – är exempelvis gemensamma för dem bägge. De läser samma koran.

”Så hur skiljer sig då sunni- och shiamuslimer åt i vardagen? Ja, det är exempelvis oftast omöjligt att bara på utseende se skillnad på en arabisk sunni- eller shiamuslim.”

Men för de mer extrema sunnimuslimerna – som exempelvis IS – så är shiamuslimer avfällingar, inte riktiga muslimer. De ser bland annat med avsky på den vikt som imamerna – Ali och hans efterföljare – spelar för shiamuslimerna.

Shiamuslimerna väntar fortfarande på att den tolfte imamen – han sägs ha försvunnit på 900-talet – ska återkomma till jorden som en Messias.

Så hur skiljer sig då sunni- och shiamuslimer åt i vardagen? Ja, det är exempelvis oftast omöjligt att bara på utseende se skillnad på en arabisk sunni- eller shiamuslim. Även IS – som mördat och avrättat tusentals shiamuslimer – har ibland svårt att avgöra vem som är vem.

Men här är 8 områden där de ibland skiljer sig åt:

 

1) NAMNET

Vad heter du? Det är en fråga som kan göra skillnad på liv och död om utfrågaren är IS. Problemet är att många namn delas av bägge grupper. Namn som Ali, Hussein, Hassan är dock populära bland shiamuslimer. Det finns också namn som ingen shiamuslim vill bära, exempelvis Jazid. Så hette kalifen som bar ansvar för Husseins död i Karbala.

 

2) BÖNEN

Kvinnliga sunnimuslimer i Surabaya, Indonesien, ber under en Eid Al-Adha-bön vända mot Mecka. Foto: Robertus Pudyanto/Getty

Både sunni- och shiamuslimer ber fem gånger per dag, vända mot Mecka. Men de använder i regel olika gester. Sunnimuslimer för oftast samman händerna framför magen, shiamuslimer lägger dem utsträckta på sina lår. Shiamuslimer lägger ofta pannan mot en liten lertavla från en helig plats, som Karbala.

 

3) PILGRIMSFÄRDER

Tusen och åter tusen muslimer vallfärdar varje år till Mecka. Foto: Amel Pain/TT

För båda grenarna är Mecka den viktigaste pilgrimsfärden, något varje muslim ska genomföra minst en gång under sin levnad. Men shiamuslimer besöker också andra platser som spelat en viktig roll i den shiamuslimska historien, som Karbala. Det är ofta platser där någon av imamerna är begravda och de flesta ligger i Irak eller Iran.

 

4) HÖGTIDER

Shiamuslimerna firar högtider som sunnimuslimer aldrig skulle göra. En av de viktigaste är ashura, som shiamuslimerna firar till minnet av imamen Husseins död i Karbala år 680.

”De högsta andliga ledarna – ayatollorna – kan utfärda religiösa dekret som shiamuslimer bör följa.”

5) RELIGIÖSA LEDARE

Seyyed Ali Khamenei, Irans högste andliga och politiska ledare, sitter ner med Rysslands president Vladimir Putin 2007.

Shiamuslimerna är mer hierarkiska i sin religiösa organisation än vad sunnimuslimerna är. De högsta andliga ledarna – ayatollorna – kan utfärda religiösa dekret som shiamuslimer bör följa.

 

6) ÄKTENSKAP

Shiamuslimer tillåter tidsbegränsade och tillfälliga äktenskap. De kan vara så kort tid som några timmar. I praktiken har det ofta fungerat som ett sätt att legitimera utomäktenskapliga relationer och prostitution.

”När inbördeskriget i Irak rasade som värst 2006–2007 rensades många kvarter i Bagdad på den ena eller andra gruppen.”

7) BOSTAD

Var bor du? Det är också en fråga som IS uppges använda för att skilja på sunni- och shiamuslimer. Oftast finns shiamuslimska enklaver i sunnimuslimska länder. När inbördeskriget i Irak rasade som värst 2006–2007 rensades många kvarter i Bagdad på den ena eller andra gruppen.

 

8) EXTREMISM

Medlemmarna i den salafistjihadistiska terrororganisationen IS är sunnimuslimer.

De flesta muslimer, oavsett inriktning, är naturligtvis inte extremister, men extremism förekommer i båda grupperna. Iran har ägnat sig åt statsfinansierad terrorism och shiamuslimska grupper som Hezbollah har tidigare genomfört många terrordåd. I dag är många av terroristorganisationerna sunnimuslimska, dit hör exempelvis al-Qaida, IS, Boko Haram och al-Shabaab.

 

Så allt som allt, inte så stora skillnader. Ska det vara så mycket att bråka om? Tja, hur stora är skillnaderna egentligen mellan kristna katoliker och protestanter?

Det hindrade dem inte från att tidigare slå ihjäl varandra till höger och vänster i Europa.