Foto: - / AFP

10 länderna som avrättar flest fångar

Den goda nyheten: En majoritet av världens länder har nu avskaffat dödstraffet. Den dåliga: De som fortfarande verkställer dödsstraffet var i fjol flitigare än på mycket längre.

I kategorin Världspolitik

LONDON.

Amnestys årliga rapport över dödsstraffet och avrättningar har just kommit ut. Och den är på många sätt en bister läsning.

Inte sedan 1989 har så många personer avrättats i världen som i fjol. Amnestys siffra är 1 634, en ökning med mer än 50 procent jämfört med året innan då 1 061 avrättades.

Men inte heller siffran 1 634 stämmer. Kina ingår nämligen inte i statistiken eftersom landet inte publicerar data om genomförda avrättningar.

Och Kina är det land i världen som beräknas avrätta flest. ”Tusentals fler avrättades antagligen där”, skriver Amnesty.

– Ökningen av antalet avrättningar är djupt störande, säger Amnesty Internationals generalsekreterare Salil Shetty i ett uttalande.

– Inte på över 25 år har så många personer avrättats i länder runtom i världen. Regeringar fortsatte under 2015 att beröva människor livet under den falska premissen att det skulle göra oss säkrare.

Death row: Färre fångar avrättas i USA i dag. 28 avrättningar är den lägsta siffran sedan 1977. Foto: AP

 

Det är främst tre länder som förklarar den höjda siffran, Pakistan, Iran och Saudiarabien. De tre stod för 89 procent av avrättningarna, åter exklusive Kina.

Pakistan återinförde avrättningar efter terrorattentatet mot en skola i Peshawar i december 2014 där över 140 personer dödades, däribland 132 studenter.

I fjol avrättades 320 personer i Pakistan, den högsta siffran som Amnesty noterat för landet under ett år.

Pakistan kommer på tredje plats, efter Iran. Minst 977 personer avrättades där, jämfört med 743 året innan. De flesta hade dömts för narkotikarelaterade brott.

Saudiarabien är också en tungviktare på bödelsfronten. Antalet avrättningar steg med 76 procent till 158.

USA kommer behåller sin femte plats, men en god nyhet för dödsstraffsmotståndare är att landet i alla fall går emot trenden och avrättar färre än tidigare. I fjol avrättades 28 personer, alla med dödlig injektion.

Amnesty medger också att landet antagligen borde ligga längre ner på listan. Människorättsorganisationen rapporterar bara om bekräftade avrättningar och länder som Irak, Somalia och Egypten har möjligen fler avrättningar än vad som officiellt är känt.

Det genomfördes avrättningar i 25 länder i fjol, tre fler än året innan.

Men allt är inte mörker. Fyra länder avskaffade i fjol helt dödsstraffet – Fiji, Madagaskar, Republiken Kongo och Surinam.

Det gör att för första gången har nu en majoritet av världens nationer – 104 stycken – officiellt inte längre dödsstraff.

– År 2015 var ett extremt år. Vi såg saker som är djupt oroväckande, men också utveckling som ger oss hopp, säger Salil Shetty.

– Trots motgångarna på kort sikt, så är den långsiktiga trenden tydlig. Världen rör sig bort från dödsstraffet.

 

 

Länderna med flest avrättningar 2015

1. Kina

Avrättningar: Över 1 000
Ligger alltid i topp. Men ingen officiellt statistik finns. Kina har dödsstraff för ett otal brott, som korrpuption och narkotikahandel. Nackskott är den vanliga avrättningsmetoden.

2. Iran

Avrättningar: 977
Iran är ett av få länder som regelbundet även avrättar minderåriga. De flesta som avrättas i Iran har fällts för narkotikarelaterade brott. Många hängs på offentliga platser.

3. Pakistan

Avrättningar: 326
Den högsta siffra under ett år som Amnesty noterat. Pakistan avskaffade ett moratorium på avrättningar i december 2014 efter terrorattacken mot en skola Peshawar.

4. Saudiarabien

Avrättningar: 158
Ännu ett land som kraftigt ökade antalet avrättningar under 2015. Högsta siffran sedan 1995. Trenden har fortsatt detta år. Många avrättas med halshuggning på offentliga torg.

5. USA

Avrättningar: 28
USA behåller femteplatsen från 2014, men siffran är den lägsta i USA sedan 1977. Dödsstraffet har blivit en rättsfråga i många delstater som tvingats införa moratorium.

6. Irak

Avrättningar: 26
Amnesty tror att siffran är högre. Många av de avrättade har dömts för terrorrelaterade brott. Tre avrättningar ägde rum i det kurdkontrollerade området i norr.

7. Somalia

Avrättningar: 25
Ännu ett land där antalet avrättningar ökade kraftigt under 2015. 17 av avrättningarna ägde rum i det område som den federala regeringen kontrollerar, sex ägde rum i Somaliland och två i Jubaland.

8. Egypten

Avrättningar: 22
Egypten avrättade minst 22 personer under 2015, för bland annat mord och terrorism. Hela 538 dömdes till döden. Många av rättegångarna har betraktats som orättvisa och politiskt motiverade.

9. Indonesien

Avrättningar: 14
Indonesien har dödsstraff för narkotikarelaterade brott och alla de 14 som avrättades under 2015 hade fällts för sådana brott.

10. Tchad

Avrättningar: 10

Tchad genomförde sina första avrättningar på över ett decennium under 2015. De dömda anklagades alla för att tillhöra den islamistiska terrorrörelsen Boko Haram.