Ett statslöst barn föds var tionde minut (och därför är läget akut)

Ett statslöst barn föds i världen var tionde minut, fastslår en ny FN-rapport.

Det är ett barn utan födelseattest och ID-handlingar, ett barn utan medborgarskap och rättigheter som inte får chansen att leva ett fullvärdigt liv. 

– Jag gillar inte att vara statslös, det är orättvist, säger Rama Bilal Ali, 9, statslös i tredje generationen i Libanon.

Nioåriga Rama Bilal Alis mamma är från Libanon. Men mamman kan inte överföra sin nationalitet till sina barn eftersom medborgarskapet följer pappan. Rama är därför statslös.
Foto: UNHCR/Jordi Matas

Det finns minst tio miljoner statslösa människor, hälften av dem barn. I en ny rapport fokuserar FN:s flyktingorgan UNHCR särskilt på de statslösa barnens prekära situation i en värld där medborgarskap ofta är en förutsättning för elementära mänskliga rättigheter som rätt till hälsovård, utbildning och arbete.

Och den akuta krisen i Syrien gör att hundratusentals flyktingbarn riskerar att bli statslösa.

Alla mina vänner kan resa till olika platser, men jag kan inte resa någonstans. Jag är ledsen för att jag inte har något ID-kort.

Rama Bilal Ali, 9, bor i Beirut i Libanon. Men hon är inte medborgare i det land där hon föddes. Inte heller hennes far och farfar.

Så här ska statslösheten utplånas

Omkring tio miljoner människor världen över förnekas i dag en nationalitet. Ofta förbjuds de att gå i skola, besöka en doktor, få ett jobb eller köpa ett hus. UNHCR:s kampanj #Ibelong har som mål att utrota statslösheten inom tio år. För att uppnå målet uppmuntrar man alla länder att ta de här stegen:
Tillåt barn att tillskrivas nationaliteten för landet de är födda i, om de i annat fall hade blivit statslösa.
Reformera lagarna som hindrar mammor från att föra vidare sin nationalitet till barnen på samma sätt som papporna kan.
Ta bort lagar och förordningar som förnekar barnen en nationalitet på grund av sin etnicitet, ras eller religion.
Säkerställ universell födelseregistrering för att förebygga statslöshet.

Hennes mamma Amal är libanesiska, men kan inte överföra sin nationalitet till sina två barn eftersom medborgarskapet följer pappan, enligt libanesisk lag. Hon är gift med en statslös man, född i Libanon.

– Alla mina vänner kan resa till olika platser, men jag kan inte resa någonstans. Jag är ledsen för att jag inte har något ID-kort. Alla mina vänner har ID-kort, säger Rama i rapporten.

– När jag blir stor vill jag bli barnläkare. För jag vill hjälpa bebisar när de blir sjuka, säger hon.


Men det är högst osäkert om Rama får tillträde till högre utbildning när hon saknar ID-handlingar. Hon har tur som överhuvudtaget får gå i skolan, enligt UNHCR.

– Det känns som att Rama inte har någon framtid. Om mina barns situation inte förändras har de ingen framtid. Det måste bli en ändring så att statslösa i Libanon kan leva som alla andra, säger hennes mamma Amal till UNHCR.

– Mina barn har inte libanesiskt medborgarskap eftersom deras farfar var statslös. Också deras pappa är statslös. Jag kan inte göra något för mina barn, säger hon.

UNHCR driver en internationell kampanj för att "utrota" statslösheten inom tio år, senast 2024.

Ramas farfar missade att komma med i folkbokföringen som ung och missade även senare möjligheter att registrera sig. Därför är nu Rama och hennes yngre bror statslösa i tredje generationen liksom tiotusentals andra i samma belägenhet i Libanon.

Dessutom bor hundratusentals statslösa palestinier i Libanon sedan flera generationer.

UNHCR driver en internationell kampanj för att ”utrota” statslösheten inom tio år, senast 2024. FN-organet försöker påverka regeringar, bedriver projekt på fältet och sprider uppropet #Ibelong (jag hör till) mot statslöshet via sociala medier. Hittills har man fått 55 000 underskrifter.

Flyktingströmmen ut ur krigsdrabbade Syrien gör att fler barn föds statslösa.
Foto: Johannes Simon/Getty

Den syriska flyktingkrisen skapar nya statslösa barn. I Syrien ärver man pappans nationalitet, men inbördeskriget har drivit mer än fyra miljoner människor på flykt – och 25 procent av flyktingfamiljerna saknar en pappa.

Nu säger syriska kvinnor, som flydde när de var gravida, till FN att de fruktar att de aldrig ska kunna återvända hem eftersom de inte har någon födelseattest som bevisar att deras barn är syrier.

– Det är ett stort problem med syriska barn som föds utanför Syrien. Det rör sig om runt 150 000 i grannländerna. Det är mycket viktigt att de får födelseattester, säger Volker Türk, UNHCR:s högste chef för internationellt skydd, på telefon från Geneve.

– Vi för en stor kampanj i Libanon, Jordanien och Egypten för att barnen ska registreras. Vi betonar hur viktigt det är att barn registreras över hela världen. Man behöver en födelseattest för allt, för utbildning, hälsovård, socialt stöd.

– Barn förstår inte varför de behandlas annorlunda än barn de leker och går i skolan med. Det är en fråga om värdighet och värde. De känner sig värdelösa och utanför, säger han.

”Vi betonar hur viktigt det är att barn registreras över hela världen”, säger Volker Türk, UNHCR:s högste chef för internationellt skydd, till Geo.
Foto: Unhcr/Susan Hopper

Enligt UNHCR-rapporten kräver 30 länder någon form av medborgarskap för att man ska få elementär sjukvård. Och i 20 länder kan statslösa barn inte ens vaccineras.

Diskriminering är den främsta anledningen till statslöshet, enligt rapporten som pekar ut 20 länder där människor nekas medborgarskap på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Bland dem Burma, där mer än en miljon är statslösa i delstaten Rakhine.

Det främsta problemet är att regeringar och myndigheter inte är medvetna om problemet. Det är inte synligt, det är en fråga som har försummats länge.

Andra blir statslösa efter upplösning av stater, sammanlagt 600 000 i de forna Sovjetrepublikerna och i före detta Jugoslavien. Och i västafrikanska Elfenbenskusten finns 700 000 statslösa på grund av krig och migration.

– Det främsta problemet är att regeringar och myndigheter inte är medvetna om problemet. Det är inte synligt, det är en fråga som har försummats länge. Under de senaste åren har vi lyckats sätta de statslösas problem i fokus och flera regeringar har vidtagit åtgärder, säger Volker Türk.

Att vara statslös ”begränsar ens möjlighet att leva ett fullgott liv”, säger Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s biträdande regionchef för Nordeuropa.

Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s biträdande regionchef för Nordeuropa, förklarar att FN-organet sedan länge har ett mandat att agera i statslöshetsfrågan även om detta inte är lika känt som flyktingmandatet. Under de senaste tio åren har man arbetat mycket aktivt mot statslöshet. Hon påpekar att den pågående kampanjen också riktar sig mot könsdiskriminering när det gäller vilken förälder som får ge sin nationalitet till barnen.

Överhuvudtaget är det bristfällig kunskap i nordiska länder om statslöshet som en människorättsfråga, både hos allmänheten och myndigheterna.

– Vanligast är att pappor får ge medborgarskap till barn. Det är diskriminering av kvinnor. Vi har en global aktionsplan på tio olika områden, ett av dem är att vi uppmanar länder att agera mot könsdiskriminering i nationalitetslagar, säger Karolina Lindholm Billing.

– Statslösa har inga rättigheter. Utan ID-kort och pass kan man inte köpa bostad, inte resa, inte söka utbildning och jobb. Det begränsar ens möjlighet att leva ett fullgott liv, allt är kopplat till medborgarskapet.

– Det finns brister också i Sverige. Vi har ingen procedur för att bedöma om en person är statslös enligt 1954 års statslöshetskonvention. Överhuvudtaget är det bristfällig kunskap i nordiska länder om statslöshet som en människorättsfråga, både hos allmänheten och myndigheterna, säger hon.

Georgia Gage och hennes statslösa barn håller upp de enda ID-dokument de äger. När Georgias nigerianska man dog flydde hon med barnen till Nigeria, men inget av barnen har någon födelseattest eller annan dokumentation, så de kunde inte bli medborgare i Nigeria.
Foto: UNHCR/D.Diaz
Emelda, 17, är Georgias äldsta barn. Hon har varit statslös i hela sitt liv och som en följd av det är hon förbjuden att resa fritt utanför LIberias gränser.
Foto: UNHCR/D.Diaz
Mamma Georgia med hennes statslösa barn Solomon, Stella och Emelda i Liberia.
Foto: UNHCR/D.Diaz

Liberia är ett av de 27 länder där kvinnor inte kan ge sin nationalitet till sina barn. Det innebär att barn till en liberiansk mor och en icke-liberiansk far kan bli statslösa om de föds utanför Liberia. Många barn har hamnat i den situationen på grund av att ett stort antal kvinnor flydde utomlands undan inbördeskrigen i Liberia mellan 1989 och 2003.

Georgia Gage bor i Liberia och har tre barn som är statslösa. Deras pappa var nigerian och dog när de var små. Inget av barnen har någon födelseattest eller annan dokumentation, så de kan inte bli medborgare i Nigeria. Familjen berättar för UNHCR om sina problem.

Jag vill bli advokat. Men utan nationalitet blir det svårt för mig att förverkliga min dröm.

– Något måste göras för liberianska mödrar som har barn med utländska män. Det är min rätt att ge min nationalitet till barnen, men jag får inte göra det, säger Georgia Gage, 36.

– Jag känner mig så dålig och besviken för att jag inte kan skydda mina barn. Den liberianska nationalitetslagen tillåter mig inte att skydda dem. Om situationen inte ändras kommer de att fortsätta att vara osynliga här, säger hon.

Äldsta dottern Emelda, 17, har inte kunnat få några ID-handlingar under hela sitt liv. Nu fruktar hon att hon inte ska kunna studera vidare eftersom hon är statslös.

– Jag vill bli advokat. Men utan nationalitet blir det svårt för mig att förverkliga min dröm. Det första de gör på universitetet blir att fråga efter mina papper som jag inte har, säger hon.

I västafrikanska Elfenbenskusten är uppemot 30 000 personer statslösa. I videon ovan möter ni en av dem, Clémantine.